Skip to main content
About the Fund > Vacancies >

Юрист юридичного відділу офісу підтримки діяльності Фонду

Юрист організовує правове забезпечення ефективної роботи Фонду, надає фахову підтримку роботи органам управління Фонду, керівникам структурних підрозділів та працівникам Фонду.

Юрист належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду юриста та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику юридичного відділу.

Main duties

 • Забезпечує додержання законності в діяльності Фонду і захист його правових інтересів;
 • Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються Фондом, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів;
 • Здійснює підготовку юридичних довідок і висновків з питань діяльності Фонду;
 • Надає весь комплекс юридичних послуг тендерному комітету або уповноваженій особі Фонду, а саме здійснює підготовку і аналіз договорів закупівлі, тендерної документації, протоколів розбіжностей, юридичних довідок, наказів, протоколів та всіх інших документів, надає усні на письмові консультації з правових питань;
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою Фонду, подання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, підготування і передавання необхідних матеріалів до судових та арбітражних органів;
 • Представляє інтереси Фонду в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій;
 • Забезпечує аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладання і виконання договорів;
 • Організовує та проводить переговори в інтересах Фонду;
 • Ознайомлюється з правовими системами та базами даних, періодичними виданнями з юридичної тематики, готує аналітичні статті, доповіді, бере участь у презентації Фонду, конференціях тощо;
 • Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників Фонду до дисциплінарної і матеріальної відповідальності;
 • Бере участь у розробленні умов та укладанні господарських та цивільно-правових договорів, в підготовці та укладанні колективних договорів, розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві;
 • Здійснює моніторинг законодавства та повідомляє Начальника юридичного відділу, членів Наглядової ради, Дирекцію, Директора та працівників Фонду про всі зміни в законодавстві, які стосуються діяльності Фонду;
 • Допомагає в роботі щодо змін діючих або відміни таких, що втратили чинність, наказів та інших актів, виданих Фондом;
 • Забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомленням посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності;
 • Дає довідки і консультації працівникам Фонду про чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформлені документів і актів майново-правового характеру;
 • Розроблює пропозиції щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • Здійснює юридичний аналіз документів заявників;
 • Розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, що безпосередньо стосується роботи Фонду.

Responsibility

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки

Requirements for Candidates

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта напряму підготовки «Право» (магістр, спеціаліст)
Загальний досвід роботи
3 роки
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність адвокатського посвідчення.
Загальний досвід роботи
Досвід роботи на посаді юрисконсульта не менше 1 року
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання
Знання законодавства України: Конституція України; Закон України «Про запобігання корупції»,Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про інформацію»;Закон України «Про публічні закупівлі» Інші Закони України які застосовуються в роботі державних органів, установ, організацій
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Знання основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державної установи «Фонд енергоефективності» (ЗУ «Про Фонд енергоефективності», ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», інше законодавство)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи з великими обсягами документації
Бажані вимоги: Вміння оперативно та якісно опрацьовувати великі обсяги документації/ Додаткові/бажані вимоги: Значний досвід роботи з документами, зокрема – перевірка документів клієнтів
Досвід роботи з проектами нормативно-правових актів
Бажані вимоги: Вміння опрацьовувати проекти нормативно-правових актів/ Додаткові/бажані вимоги: Досвід внесення змін до нормативно-правових актів
Досвід роботи в організаціях, в яких було запроваджено корпоративне управління
Бажані вимоги: Вміння працювати згідно з вимогами корпоративного управління/ Додаткові/бажані вимоги: Значний досвід роботи згідно з вимогами корпоративного управління
Особисті якості
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Advantages

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Employment conditions

Трудові відносини з юристом оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 2 грудня 2019 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Тестування
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua