Skip to main content
About the Fund > Vacancies >

Начальник відділу моніторингу проектів технічного Офісу

Начальник відділу моніторингу проектів проводить моніторинг стану та статусу реалізації проектів, впровадження заходів з енергоефективності.

Начальник відділу моніторингу проектів належить до професійної групи «Керівники». Начальник відділу моніторингу проектів призначається та звільняється з посади наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується технічному директору та директору Фонду.

Main duties

- Здійснює керівництво діяльністю відділу моніторингу проектів;

- Організує проведення аналізу якості впровадження заходів з енергоефективності включаючи нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання;

- Організує та контролює збір інформації протягом трьох (3) років після здійснення заходів про фактичну економію енергії в результаті їх реалізації;

- Організує та контролює збір інформації по всім заявкам направленим у Фонд, в тому числі по відхиленим;

- Приймає участь у проведенні аналізу відхилених заявок та надання звітів щодо причин відмови;

- Приймає участь у створені баз даних проектів, що знаходяться на різних стадіях розгляду Фонду, в тому числі реалізованих та відхилених, а також будь-яких інших баз даних необхідних Фонду для діяльності;

- Приймає участь у створені системи моніторингу та розробляє рекомендацій щодо її покращення;

- Організує та контролює підготовку звітів з моніторингу та оцінки якості;

- Розробляє перспективні і річні плани роботи Відділу, технічного Офісу, Фонду.

- Оформляє документи, необхідні для діяльності Відділу, технічного Офісу, Фонду.

Responsibility

- За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

- За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

- За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Requirements for Candidates

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта, за напрямом підготовки магістр за спеціальністю інженерія, будівництво або інша спеціальність за спорідненим напрямом.
Загальний досвід роботи у галузі
Не менш 7 років
Стаж роботи за фахом
Не менш 5 років
Стаж роботи на керівних посадах
Не менш 3х років
Українська мова
Високий рівень володіння
Англійська мова
Середній рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Друга вища освіта або наукова ступінь (PhD/ кандидат наук / доктор наук)
Англійська мова
Робоче володіння
Професійні знання
Знання національних правил та положень щодо проектної документації, будівництва, нагляду та введення в експлуатацію, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності
Базові обов'язкові вимоги: Експертні знання
Знання систем моніторингу та ведення баз даних
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості
Бажані вимоги:Експертні знання
Знання кращих міжнародних технічних практик та правил щодо енергоаудитів, проектної документації, будівництва та нагляду
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Наявність професійної сертифікації
Бажані вимоги: Експерт будівельної галузі / кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженер технічного нагляду / Інженер-консультант або подібні
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

Advantages

- Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності.

Employment conditions

Трудові відносини з начальником відділу моніторингу проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 45,500 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 08 грудня 2019 року.

Етапи конкурсного добору:

  1. Прийом документів
  2. Тестування
  3. Усне ситуаційне завдання, співбесіда з конкурсною комісією
  4. Співбесіда з Дирекцією
  5. Погодження (затвердження)наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua