Skip to main content
About the Fund > Vacancies >

Фахівець із зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації відділу комунікацій

Фахівець із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації організовує роботу Фонду з громадськістю і засобами масової інформації.

Фахівець із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду фахівця із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу комунікацій.

Main duties

 • Взаємодія зі структурними підрозділами з метою збору інформації для підготовки публікацій, пошук/створення інформприводів;
 • Антикризові комунікації та репутаційний менеджмент;
 • Комунікаційна підтримка проектів компанії;
 • Ініціативи стосовно вдосконалення існуючих в компанії каналів та інструментів комунікацій;
 • Участь в розробці та реалізації pr-стратегії Фонду
 • Участь в розробці та реалізації плану заходів Фонду
 • Організація прес-конференції, брифінгів, інтерв'ю тощо, членів Наглядової ради, Дирекції та директора
 • Підготовка прес-релізів про діяльність Фонду, новин, публікацій
 • Організація та супровід участі у масових заходах (виставки, презентації, події, ін.).
 • Аналіз ефективності проведених PR-кампаній.
 • Ведення встановленої документації та підготовка звітності у встановлений термін;
 • Адміністрування офіційного веб-сайту Фонду, сторінки в соціальних мережах (підготовка інформаційних постів, відповіді на коментарі, інше).
 • Пошук підрядників, розробка ТЗ, контроль виконання робіт.

Responsibility

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки

Requirements for Candidates

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта (PR, журналістика, маркетинг або суміжні спеціальності)
Досвід роботи у сфері ЗМІ, аналітики та публіцистики
Не менше 5-ти років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Досвід роботи у сфері зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Перевагою буде досвід із супроводу впровадження державних реформ
Професійні знання
Знання законодавства України: 1) Конституція України; 2) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 3) Закон України «Про інформацію»; 4) Закон України «Про звернення громадян»
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Знання основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державної установи «Фонд енергоефективності» Закон України «Про Фонд енергоефективності», Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Професійні знання та навички у сфері виконання завдань з моніторингу інтернет – ресурсів, засобів масової інформації, з формування позитивного сприйняття, популяризації організації
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вміння адмініструвати офіційні веб – сайти, сторінки у соціальних мережах (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід створення та написання релізів, новин, статей, блогів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи над презентаціями
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Організація та проведення публічних заходів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Організація та проведення PR-кампаній
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід розробки та реалізації комплексної PR-стратегії, плану комунікацій
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід розробки та супроводу рекламних кампаній
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи в режимі багатозадачності
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Advantages

 • Досвід роботи на тему ЖКГ, ОСББ, енергоефективності;
 • Досвід роботи в міжнародних організаціях та/або проектах міжнародних організацій;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах
 • Досвід із супроводу впровадження державних реформ.

Employment conditions

Трудові відносини з фахівцем із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 21 квітня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua