Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) відділу моніторингу проектів

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) проводить постійний моніторинг впровадження заходів з енергоефективності

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, технічному директору та директору Фонду

Основні обов'язки

•    Проводить аналіз якості впровадження заходів з енергоефективності (якість підготовки енергетичних аудитів/ проектної документації/ нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання/тощо);
•    Проводить постійний моніторинг впровадження заходів з енергоефективності;
•    Відповідає за збір інформації протягом трьох (3) років після здійснення заходів про фактичну економію енергії в результаті їх реалізації;
•    Відповідає за збір інформації по всім заявкам направленим у Фонд, в тому числі по відхиленим;
•    Проводить аналіз відхилених заявок та надання звітів щодо причин відмови;
•    Приймає участь у створені та підтримки баз даних проектів, що знаходяться на різних стадіях розгляду Фонду, в тому числі реалізованих та відхилених, а також будь-яких інших баз даних необхідних Фонду для діяльності;
•    Приймає участь у створені системи моніторингу та розробляє рекомендацій щодо її покращення;
•    Відповідає за зберігання даних отриманих в результаті моніторингу;
•    Відповідає за оприлюднення у порядку, визначеному Наглядовою радою, консолідованої інформації, звітів про діяльність Фонду;
•    Відповідає за підготовку звітів з моніторингу та оцінки якості.
•    Бере участь у розробленні перспективних і річних планів роботи відділу, технічного офісу, Фонду.
•    Оформляє документи, необхідні для діяльності Відділу, технічного Офісу, Фонду

Відповідальність

•    За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
•    За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
•    За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища в галузі інженерії, будівництва або в іншій відповідній галузі
Загальний досвід роботи за фахом
3 роки
Професійна сертифікація
Наявність свідоцтва/сертифікату Інженера технічного нагляду/ Інженера-проектувальника
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Друга вища освіта або наукова ступінь (PhD/ кандидат наук / доктор наук)
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Знання національних правил та положень щодо проектної документації, будівництва, нагляду та введення в експлуатацію, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання систем моніторингу та ведення баз даних
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Кращі міжнародна технічні практики та правила щодо енергоаудитів, проектної документації, будівництва та нагляду
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30000,00 гривень на місяць (до оподаткування)

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 14 жовтня 2019 року.

Етапи конкурсного добору:

  1. Прийом документів
  2. Тестування
  3. Усне ситуативне завдання\співбесіда з конкурсною комісією;
  4. Фінальна співбесіда.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua