Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт відділу оцінки проектів фінансового офісу

Основним завданням експерта відділу оцінки проектів є фінансове оцінювання проектів з енергоефективності.

Експерт відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу оцінки проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

•    Фінансова  оцінка отриманих проектів і заявок на предмет їх відповідності програмам та вимогам Фонду. Підготовка висновків про відповідність проектів і заявок застосовним фінансовим вимогам Фонду або невідповідності отриманих заявок з наданням обґрунтованих пояснень.
•    Перевірка первинних документів по попередньому енергетичному аудиту на відповідність законів України. Підготовка висновків щодо відповідності попереднього енергетичного аудиту вимогам Фонду або невідповідності з наданням обґрунтованих пояснень.
•    Перевірка первинних документів по проектній документації на відповідність законів України. Підготовка висновків щодо відповідності первинних документів по проектній документації  вимогам Фонду або невідповідності з наданням обґрунтованих пояснень.
•    Перевірка первинних документів по впровадженню заходів на відповідність вимогам Фонду. Перевірка первинних документів з підготовки сертифікатів з енергетичної ефективності будівлі на відповідність законам України.  
•    Підготовка та надання періодичних звітів у порядку та формі, визначених Наглядовою радою Фонду. 
•    Проведення регулярного оцінювання фінансових продуктів, програм, проектів та одержувачів фінансування Фонду. 
•    Участь у розробці, впровадженні та оцінці стандартів якості продуктів Фонду.
•    Співпраця з фінансовими установами учасницями щодо впровадження продуктів Фонду.
•    Виконання інших обов’язків, покладених на нього начальником відділу та фінансовим директором Фонду.

Відповідальність

•    За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
•    За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
•    За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Математика та статистика»
Загальний досвід роботи
3 роки
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки
Загальний досвід роботи
Досвід роботи у державних установах
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Знання відповідного фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: загальні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості
Бажані вимоги: Глибокі знання
Розуміння фінансового планування та аналізу, досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння основ ризик-менеджменту
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички пошуку інформації
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички використання ПЗ для фінансового управління та ведення обліку
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

•    Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
•    Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: 21 жовтня 2019 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

  1. Прийом документів
  2. Тестування
  3. Співбесіда з конкурсною комісією
  4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua