Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт відділу розробки фінансових інструментів

Основним завданням експерта відділу розробки фінансових інструментів є розробка та проведення поточної оцінки фінансових аспектів та ефективності продуктів Фонду.

Експерт відділу розробки фінансових інструментів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу розробки фінансових інструментів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору фонду та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Участь у розробці та актуалізації методології управлінського обліку Фонду. Супровід внутрішньої нормативної бази, що стосуються управлінського обліку Фонду.
 • Супровід процесів та участь у розробці нормативних документів, що стосуються процесів планування, бюджетування, стратегічного планування та ін.
 • Ведення аналітичного обліку діяльності Фонду (за винятком бухгалтерських функцій). Аналіз та консолідація отриманої інформації, підготовка аналітичних звітів про діяльність Фонду.
 • Участь у підготовці внутрішньої корпоративної звітності, фінансової та управлінської інформації для Дирекції та Наглядової ради, підготовці звітності за МСФЗ.
 • Участь в проектах з імплементації облікової системи Фонду, системи обробки заявок та ін.
 • Співпраця з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.
 • Участь у розробці спільних з місцевими органами влади програм з енергоефективності.
 • Виконання інших обов’язків, покладених на нього начальником відділу та фінансовим директором Фонду.

Відповідальність

- За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

- За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

- За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Математика та статистика».
Загальний досвід роботи
3 роки
Українська мова
Високий рівень володіння
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів,семінарів з відповідного напрямку підготовки
Загальний досвід роботи
Досвід роботи у державних установах
Англійська мова
Високий рівень володіння
Професійні знання та навички
Знання відповідного фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання / Бажані вимоги: Глибокі знання
Знання методів фінансового контролінгу
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи з базами даних, знання SQL
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід підготовки та формування управлінської звітності за допомогою засобів Business Intelligence
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

-Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності.

-Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу розробки фінансових інструментів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – від 30 000 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 11 листопада 2019 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Тестування
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua