Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання) відділу розвитку та навчання

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання) впроваджує найкращі практики та експертизи у секторі енергоефективності та технічної підготовки з питань енергоефективності, включаючи підготовку енергетичних аудиторів

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, технічному директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

•    Розробляє технічні стандарти, правила та вимоги Фонду для забезпечення впровадження найкращих практик та досвіду у секторі енергоефективності;
•    Надає рекомендацій щодо покращення нормативних документів для забезпечення впровадження найкращих практик та досвіду у секторі енергоефективності;
•    Розробляє перелік заходів з енергоефективності, для здійснення яких Фонд може надавати часткове відшкодування, з урахуванням особливостей заявників та ринків обладнання та послуг;
•    Розробляє пакети заходів з енергоефективності, які врахують індивідуальні потреби заявників, стратегію розвитку та послуг Фонду, ринки обладнання та послуг;
•    Розробляє програми, спрямовані на досягнення економічно обґрунтованого рівня енергоефективності;
•    Переглядає заходи з енергоефективності для яких може бути надано фінансування Фонду з урахуванням результатів моніторингу;
•    Приймає участь у розробці рекомендацій для заявників щодо вибору виконавців для проведення енергетичного аудиту, проектування, будівельних компаній та інших підрядників;
•    Розробляє технічні критерії відповідності для посередників, що залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом;
•    Підготовка технічних звітів та рекомендацій щодо проектів з енергоефективності
•    Бере участь у розробленні перспективних і річних планів роботи відділу, технічного офісу, Фонду.
•    Оформляє документи, необхідні для діяльності відділу, технічного Офісу, Фонду.
•    Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та технічного директора.

Відповідальність

•    За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
•    За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
•    За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища в галузі інженерії, будівництва або в іншій відповідній галузі
Загальний досвід роботи
3 роки
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Друга вища освіта або наукова ступінь (PhD/ кандидат наук / доктор наук)
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Знання національних правил та положень щодо проектної документації, будівництва, нагляду та введення в експлуатацію, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Складання внутрішніх технічних документів, стандартів, правил, вимог та інших документів
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості
Бажані вимоги: Експертні знання
Кращі міжнародна технічні практики та правила щодо енергоаудитів, проектної документації, будівництва та нагляду
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Професійна сертифікація
Бажані вимоги: Експерт будівельної галузі /кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності /Інженер технічного нагляду /Інженер-консультант або подібні
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

•    Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
•    Досвід роботи викладача у вищих навчальних закладах за напрямком енергозбереження та енергоефективності/будівельна фізика/котельне обладнання/опалення та вентиляція

Умови працевлаштування

Трудові відносини з з експертом із енергозбереження та енергоефективності (розвиток проектів) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборі Згода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 16 серпня 2020 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

  1. Прийом документів
  2. Тестування
  3. Усне ситуативне завдання / співбесіда з конкурсною комісією
  4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua