Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефективності»

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту є керівником підрозділу внутрішнього аудиту, що є складовою системи внутрішнього контролю Фонду, надає незалежну оцінку відповідності діяльності Фонду його внутрішнім правилам та всім відповідним законам та вимогам, створює відповідні внутрішні процедури, системи та контролю, керує визначенням ризиків та управлінням ними, надає рекомендації та звертає увагу Наглядової ради на виявлені слабкості або недоліки.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається Наглядовою радою та звітує Наглядовій раді. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту керує відповідним підрозділом внутрішнього аудиту.

Основні обов'язки

- Розробляє, затверджує та супроводжує політику підрозділу внутрішнього аудиту з Наглядовою радою;

- Оцінює контроль відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства та внутрішнім правилам Фонду та своєчасно інформує Наглядову раду;

- Розробляє, впроваджує та моніторить річний план аудиту, запроваджує підходи до оцінки контролю за діяльністю Фонду на основі визначення ризиків та пріоритетів;

- Перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду;

- Оцінює контроль відповідності керівників та співробітників Фонду вимогам законодавства та внутрішнім правилам Фонду, визначає можливе перевищення повноважень та/або конфлікту інтересів з Фондом;

- Моніторить та перевіряє точність, надійність та своєчасність надання бухгалтерської/податкової та фінансової звітності  всередині Фонду та назовні;

- Здійсненює моніторинг дотримання посадовими особами та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх актів Фонду, затверджених Наглядовою радою та Дирекцією;

- Розглядяє та оцінює види діяльності Фонду, які передаються на аутсорсинг юридичним особам та індивідуальним виконавцям;

- Взаємодіє із міжнародними донорами та державними органами з питань аудиту та контролю;

- Готує регулярні та разові звіти Наглядовій раді;

- Інші обов’язки відповідно до Закону, Статуту Фонду та Положення про підрозділ внутрішнього аудиту.

Відповідальність

  • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища, ступенем не нижче магістра, економічна (фінанси, облік, управління бізнесом) або юридична
Загальний досвід роботи
7 років у підрозділах аудиту, в тому числі внутрішнього аудиту
Досвід на керівних посадах
3 роки у підрозділах аудиту, в тому числі внутрішнього аудиту
Українська мова
Вільна
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Дві вищі освіти, які охоплюють як економічну, так і правову сферу
Загальний досвід роботи
Комбінація досвіду аудиту та внутрішнього аудиту буде перевагою
Досвід на керівних посадах
З роки у якості керівника підрозділу внутрішнього аудиту організації або керівника підрозділу аудиту у Великій 4-ці
Професійні знання
Знання Національних стандартів аудиту та фінансової звітності
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання Міжнародних стандартів аудиту та фінансової звітності
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Знання аудиту фінансових установ та практик фінансової звітності
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Знання відповідного податкового та фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання особливостей законодавства стосовно державних установ/ державних підприємств
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість /Бажані вимоги: Глибокі знання. Досвід безпосередньої роботи або консультування Фінансовому департаменту державної установи або державного підприємства
Знання обліку за національними стандартами
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання
Розуміння обліку за принципами МСФО / US GAAP
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Глибокі знання
Досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Загальні знання
Професійна сертифікація
Бажані вимоги: Сертифікат аудитора CIA, CFSA, CISA, CGAP, CA, ACCA, CAP, CPA, CMA, CIPA, CFA, GARP або еквівалентні
Практичний досвід у сфері протидії відмиванню грошей, управління ризиками, комплаєнсу, управління фондами, юридичній
Базові обов'язкові вимоги: Досвід в одній галузі/Бажані вимоги: Досвід в двох чи більше галузях
Досвід у використанні методології аудиту, основаних на ризиках, у галузі фінансових послуг
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Глибокі знання
Досвід в компаніях Великої 4-ки (практики Консалтинг або Аудит)
Бажані вимоги: Аудитор III рівня або вище
Особисті якості
Лідерство
- Визначення цілей та пріоритетів;
- Надихання інших до досягнення цілей;
- Демонстрація орієнтації на результат та особиста відповідальність;
- Продемонстрована здатність передбачати виклики та здійснювати планування на випадок надзвичайних ситуацій
Управління змінами
- Розробка та впровадження стратегії організації;
- Запровадження та управління змінами.
Ефективне прийняття рішень
- Налаштування процесів;
- Управління бюджетами та ресурсами.
Комунікація та взаємодія
- Встановлення ділових відносин та зв’язків;
- Налагодження взаємодії із зацікавленими особами;
- Навички публічних виступів.
Управління персоналом
- Організація та контроль роботи;
- Управління персоналом та мотивація;
- Фокус на високоякісні послуги.
Аналіз та узагальнення інформації
- Розвинуті навички аналізу та розробки концепцій;
- Розвинуті навички розслідувань.
Особисті якості
- Рішучість;
- Інноваційність, неупередженість та відкритість до нововведень;
- Здатність працювати у стресових умовах.
Ділова репутація
Судимість за вчинення умисного злочину
Відсутність не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину.
Судові обмеження щодо працевлаштування
Відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
Звільнення протягом останніх 5-ти років
Жодних звільнень протягом останніх 5 років відповідно до пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України.
Інші вимоги
Ставлення та репутація
Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.
Англійська мова
Базові обов'язкові вимоги: Робочий рівень/Бажані вимоги: Високий рівень володіння
Володіння комп’ютером
Знання базових програм пакету Microsoft Office, володіння засобами електронної пошти

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та / або міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти; з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності; як керівник внутрішнього аудиту аналогічних установ.

Рекомендаційні листи від проектів міжнародної технічної допомоги та / або провідних міжнародних фінансових організацій, які мають досвід співпраці з Україною.

Умови працевлаштування

Визначаються Наглядовою радою. Очікуваний рівень заробітної плати на період карантину до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 47 230,00 гривень на місяць (до оподаткування), а з першого  робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому відміняється карантин – 80 500,00 гривень (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою:

1. Резюме згідно із запропонованим зразком, який додається до цього оголошення, складовою якого має бути Мотиваційний лист щодо виконання функцій керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Резюме необхідно надсилати в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).;

2. Заяву (за зразком) щодо (1) бажання взяти участь у конкурсі, (2) згоду на обробку персональних даних та (3) особистого підтвердження правдивості інформації, яку викладено в резюме. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заяви заповнюється власноруч та підписується особисто.

Резюме Заява на участь та згоду на обробку персональних даних

 Заява про відсутність конфлікту інтересів

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на які подаються документи. За дорученням конкурсної комісії обробку документів та комунікацію з претендентами та учасниками здійснює відділ по роботі з персоналом Фонду енергоефективності.

Строк подачі документів: до 24:00 30 червня 2020 року.

На перший з етапів конкурсного відбору, який проводиться за особистої участі претендентів (в тому числі шляхом відеозв’язку), учасник повинен додатково надати:

 

  1. Копію паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
  2. Копію диплому (-ів) про вищу освіту.
  3. Копію трудової книжки (за наявності) або інші підтвердження трудового досвіду та досвіду керівної роботи.
  4. Заяву (за зразком) про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заява заповнюється власноруч та підписується особисто.
  5. Інші документи за бажанням учасника.

Усі претенденти, які не допущені до участі в конкурсному відборі, отримують про це повідомлення протягом 1 (одного) робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

 

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками. Усі учасники отримують повідомлення щодо допуску до участі в конкурсному відборі, разом з графіком етапів оцінювання, протягом 1 (одного) робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

 

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua