Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) відділу моніторингу проектів

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) проводить постійний моніторинг впровадження бенефіціарами заходів з енергоефективності.

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, технічному директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Проводить аналіз якості впровадження бенефіціарами заходів з енергоефективності на етапах розробки проектної документації та під час виконання будівельних робіт.
 • Проводить постійний моніторинг впровадження бенефіціарами заходів з енергоефективності.
 • Приймає участь у створенні та підтримці системи моніторингу, баз даних проектів, що знаходяться на різних стадіях розгляду Фонду, а також будь-яких інших баз даних необхідних для діяльності Фонду.
 • Відповідає за збір та зберігання інформації по всім заявкам, отриманих Фондом та про фактичне споживання енергії після впровадження бенефіціарами заходів з енергоефективності.
 • Відповідає за оприлюднення у порядку, визначеному Наглядовою радою, консолідованої інформації, звітів про діяльність Фонду.
 • Проводить аналіз та готує звіти щодо розгляду заявок Фондом.
 • Відповідає за підготовку звітів з моніторингу, з аналізу якості та інших звітів зі стану впровадження бенефіціарами заходів з енергоефективності.
 • Розробляє та впроваджує рекомендацій щодо покращення системи моніторингу та процесу аналізу якості на всіх етапах.
 • Бере участь у розробленні стратегічних і річних планів роботи відділу, технічного офісу, Фонду.
 • Оформляє документи, необхідні для діяльності відділу, технічного офісу, Фонду.

Відповідальність

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та чинним законодавством України в сфері запобігання корупції;

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) спеціаліст, магістр за спеціальністю будівництво, інженерія, теплоенергетика або інша спеціальність за спорідненим напрямом
Загальний досвід роботи за фахом
Не менше 5-ти років
Професійна сертифікація
Наявність дійсного сертифікату Інженера-проектувальника/ Експерта будівельного/ Інженера технічного нагляду/ Інженера-консультанта
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Рівень Elementary
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Курси визначення кошторисної вартості об’єктів будівництва. Курси адміністрування/ створення/управління базами даних
Професійна сертифікація
Наявність дійсного атестата на право проведення сертифікації енергетичної ефективності
Англійська мова
Рівень Intermediate
Професійні знання та навички
Знання процесу будівництва, законодавчих та нормативних актів у сфері містобудування (проектної документації, будівництва, нагляду, введення в експлуатацію) та енергетичної ефективності (енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності, обстеження інженерних систем)
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід складання внутрішніх технічних документів, стандартів, правил, вимог та інших документів
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання систем моніторингу та ведення баз даних
Базові обов'язкові вимоги: Базові знання/ Бажані вимоги: глибокі знання
Володіння на рівні досвідченого користувача програмами для моделювання та створення креслень
Базові обов'язкові вимоги: Autodesk AutoCAD/ Бажані вимоги: Autodesk Revit
Володіння комп’ютером; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point), Google Docs
Базові обов'язкові вимоги: Рівень досвідченого користувача/ Бажані вимоги: Рівень просунутого користувача
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Досвід проектування архітектурно-будівельної та інженерної частини житлових об’єктів.
 • Досвід складання/перевірки кошторисної документації та актів виконаних будівельних робіт.
 • Досвід складання виконавчої документації та введення об’єктів будівництва в експлуатацію.
 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. наявні професійні сертифікати;

7. рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 2 серпня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Усне ситуативне завдання / співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua