Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу інформаційних технологій офісу підтримки діяльності Фонду

Основним завданням начальника відділу інформаційних технологій є розробка та впровадження ІТ-політики та системи для підтримки та реалізації стратегій, прийнятих Фондом, та організація роботи відділу інформаційних технологій в даному напрямку.

Начальник відділу інформаційних технологій належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальника відділу інформаційних технологій та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства України про працю. Начальник відділу інформаційних технологій безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Розробляє та впроваджує ІТ-політики та системи для підтримки та реалізації стратегій, прийнятих Фондом;
 • Аналізує бізнес-вимоги підрозділів Фонду для визначення їх технологічних потреб;
 • Забезпечує контроль за всіма технологічними операціями та здійснює їх оцінку відповідно до встановлених цілей;
 • Організовує роботу відділу і розподіл функціональних завдань серед співробітників відділу;
 • Організовує впровадження в роботі Фонду інформаційних технологій;
 • Вносить на розгляд дирекції Фонду пропозиції щодо забезпечення Фонду засобами інформаційних технологій;
 • Організовує технічну підтримку працездатності засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікаційних засобів тощо для забезпечення діяльності Фонду;
 • Вивчає ринок пропозицій та нових розробок у галузі інформаційних технологій та методів передачі даних;
 • Забезпечує реалізації державної політики у сфері інформатизації державних установ;
 • Розробляє та впроваджує заходи щодо забезпечення процесів Фонду універсальними або спеціалізованими апаратними та програмними засобами;
 • Розробляє та впроваджує заходи по забезпеченню заходів інформаційної безпеки та контролює виконання цих заходів;
 • Розробляє проекти організаційних і розпорядчих документів з питань технічного захисту інформації;
 • Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, що експлуатуються у Фонді;
 • Надає консультативну допомогу працівникам з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення;
 • Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі;
 • Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;
 • Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;
 • Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення діяльності Фонду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи Фонду в частині інформаційного забезпечення діяльності, надає відповідні звіти;
 • Визнає потребу в оновленнях, конфігураціях чи нових системах та повідомляє про це дирекцію;
 • Організовує ведення обліку матеріальних, нематеріальних та інших цінностей;
 • Готує документацію щодо участі Фонду в тендерах;
 • Взаємодіє з контрагентами з питань укладення, виконання договорів, пов'язаних з поставками обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, з отриманням прав використання програмного забезпечення, та отримання послуг.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 • За розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
 • За зловживання службовим положенням.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного професійного спрямування (Інформаційні технології, Математика та статистика, інформаційні системи тощо) за ступенем вищої освіти не нижче магістра (або вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що прирівняна до ступеня вищої освіти магістр)
Загальний досвід роботи за фахом
Не менше 5-ти років
Досвід роботи на посаді керівника відділу (департаменту) інформаційних технологій, ІТ-директора, або на іншій подібній посаді
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів
Англійська мова
Вільне володіння
Професійні знання та навички
Досвід аналізу, впровадження та оцінки ІТ-систем (ERP, CRM, BI, та інші платформи) та їх специфікацій
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Розуміння комп'ютерних систем (апаратних / програмних засобів), мереж, хмарних технологій (сервіс моделі SaaS, PaaS та інші) тощо
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Розуміння засобів та методів забезпечення інформаційної безпеки
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід управління бюджетом інформаційних технологій
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Організаторські та лідерські навички
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах / організаціях / бюджетних установах / державних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу інформаційних технологій оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 45 500 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. наявні професійні сертифікати;

7. рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 12 серпня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Співбесіда з Дирекцією
 4. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua