Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу комплаєнсу

Основним завданням начальника відділу комплаєнсу є забезпечення дотримання організацією вимог законодавства, нормативно-правових актів, стандартів, правил добросовісної конкуренції, внутрішніх політик щодо врегулювання конфлікту інтересів, правил корпоративної етики, політики інформування про зловживання, шахрайства тощо а також інших внутрішніх нормативних документів Фонду.

Начальник відділу комплаєнсу належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальника відділу комплаєнсу та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства України про працю. Начальник відділу інформаційних технологій безпосередньо підпорядковується фінансовому директору Фонду.

Основні обов'язки

· розробка та впровадження комплаєнс політик та процедур. Контроль за дотриманням вищевказаних процедур;

· моніторинг дотримання Фондом і співробітниками політик і процедур управління комплаєнс-ризиками; проведення внутрішніх комплаенс перевірок; адміністрування бази комплаенс по контрагентам;

· оцінка корупційних і санкційних ризиків контрагентів та угод (перевірка контрагентів, аналіз договорів з метою попередження конфлікту інтересів, оцінка наявності і управління комплаєнс-ризиками щодо контрагентів);

· участь в окремих категоріях внутрішніх розслідувань;

· оцінка ситуацій конфлікту інтересів у співробітників;

· консультування і надання комплаєнс-рекомендацій щодо мінімізації комплаєнс-ризиків для співробітників і менеджменту;

· забезпечення своєчасного реагування з метою недопущення потенційного/реального конфлікту інтересів;

·надання консультацій та підвищення обізнаності працівників щодо надання/отримання подарунків/проявів ділової гостинності;

· моніторинг існуючих Програм в Фонді з метою виявлення фінансових та репутаційних ризиків, вжиття відповідних заходів реагування;

· проведення тренінгів та регулярних комунікацій для працівників, надання консультацій/роз'яснень з комплаєнс питань;

· проведення переговорів, прийняття участі в зустрічах, робочих нарадах;

· удосконалення діючих/створення нових внутрішніх нормативних документів з метою ефективного виявлення, оцінки та мінімізації комплаєнс ризиків;

  ·підготовка Звітів Дирекції та Наглядовій раді щодо наявних випадків конфлікту інтересів, оцінку комплаєнс-ризиків, Бенефіціарів з високим рівнем ризику;

· виконання інших обов’язків, покладених на нього фінансовим директором та директором Фонду.

Відповідальність

  • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  • За розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
  • За зловживання службовим положенням.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Загальний досвід роботи
Не менше 5-ти років
Досвід роботи на керівних посадах у відділі (департаменту) комплаєнсу/фінансового моніторингу, або на іншій подібній посаді
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки
Англійська мова
Вільне володіння
Професійні знання та навички
Знання законодавства України з питань комплаєнс, антикорупційного законодавства
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державної установи «Фонд енергоефективності», антикорупційного законодавства, державного та місцевого регуляторного законодавства, настанов та стандартів з питань комплаєнс, розуміння вимог міжнародних стандартів з питань комплаєнс, зокрема рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Навички щодо оцінки та управління комплаєнс-ризиками
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід аналізу та виявлення конфлікту інтересів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Навички пошуку інформації
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;

Досвід роботи у неприбуткових установах / організаціях / бюджетних установах / державних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу комплаєнсу оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 45 500 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 14 вересня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

  1. Прийом документів
  2. Співбесіда з конкурсною комісією
  3. Співбесіда з Дирекцією
  4. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua