Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Аудитор підрозділу внутрішнього аудиту

Основним завданням аудитора є надання незалежних та об’єктивних аудиторських та дорадчих послуг у відповідності до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, вдосконалення та захист цінностей Фонду шляхом надання орієнтованих на ризик, об’єктивних порад та запевнень, запровадження систематизованого, дисциплінованого підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів управління, ризик менеджменту та контролів.

Аудитор належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду аудитора та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду із врахуванням рекомендацій Наглядової ради та керівника підрозділу внутрішнього аудиту, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства України про працю. аудитор безпосередньо підпорядковується керівнику підрозділу внутрішнього аудиту та Наглядовій раді.

Основні обов'язки

 • За дорученням керівника підрозділу внутрішнього аудиту здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Фонду та Дирекції шляхом проведення чергових планових та позапланових перевірок;
 • Своєчасно доводить до відома керівника підрозділу внутрішнього аудиту результати проведених планових та позапланових перевірок;
 • Інформує керівника підрозділу внутрішнього аудиту про всі виявлені під час перевірки недоліки та зловживання посадових осіб фонду;
 • Розробляє рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснює контроль за їх виконанням;
 • Готує висновки (звіти) про річний фінансовий звіт Фонду;
 • Проводить перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю Фонду, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного діяльності Фонду, а також оцінювати його;
 • Забезпечує схоронність та повернення одержаних від структурних підрозділів Фонду документів на всіх типах носіїв;
 • Забезпечує повноту документування кожного факту перевірки, оформлює письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та надані рекомендації;
 • Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких працівник підрозділу має доступ під час виконання своїх функцій;
 • Аудитор зобов’язаний не розголошувати будь-яку інформацію, яка стала йому відома під час виконання своїх обов’язків;
 • Аудитор уповноважений робити висновки та надавати рекомендації;
 • Аудитор у відповідності з наданими повноваженнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду, результати діяльності Дирекції.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 • За розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
 • За зловживання службовим положенням.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр в галузі знань «Економіка» або «Фінанси і кредит»
Досвід роботи за фахом
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки, наявність відповідних сертифікатів
Досвід роботи за фахом
Досвід роботи у державних установах, банках на керівних посадах за напрямом фінансовий моніторинг/аудит
Англійська мова
Вільне володіння
Професійні знання
Знання особливостей законодавства України стосовно державних установ та державних підприємств
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання відповідного бюджетного, податкового, валютного та фінансового законодавства України, основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державної установи «Фонд енергоефективності», антикорупційного законодавства, державного та місцевого регуляторного законодавства
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту та фінансової звітності відповідно до бюджетного, податкового, валютного та фінансового законодавства
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Навички щодо оцінки ризиків
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід планування фінансів та аналіз
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Навички пошуку інформації
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу/кредитування/гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з аудитором оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 41 860 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 20 вересня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Усне ситуативне завдання / співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua