Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку загального відділу

Основним завданням менеджера (управителя) з питань регіонального розвитку є робота з розвитку взаємовідносин з регіонами, організація спільних заходів в регіонах, моніторинг реалізації стратегії розвитку регіонів та ведення офіційної ділової переписки від імені установи.

Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку безпосередньо підпорядковується начальнику загального відділу та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Проводить аналіз роботи структурних підрозділів Фонду щодо питань роботи з регіонами, своєчасного надання інформації та контролю за виконанням  документів, що стосуються даного напрямку.
 • Розробляє стратегічні плани з питань регіонального розвитку, контролює та забезпечує їх виконання.
 • На основі комплексного вивчення, проведення аналізу діяльності регіонів, забезпечує розробку проектів поточних і перспективних планів адаптації місцевих програм з енергоефективності до Програми Фонду.
 • Проводить моніторинг стану регіональних програм з енергоефективності.
 • Підтримує зв'язки з органами державної влади, місцевого самоврядування та партнерськими організаціями. Веде офіційну ділову переписку з цього напрямку.
 • Координує роботу учасників робочої групи з адаптації місцевих програм в регіонах.
 • Бере участь у розробці плану-графіку регіональних заходів та контролює його виконання.
 • Готує інформаційні та статистичні звіти по роботі в регіонах для директора Фонду та начальника відділу.
 • Спільно з юридичним відділом, забезпечує документальну підготовку до засідань Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду з питань роботи з регіонами.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр, спеціаліст, бакалавр в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».
Профільний досвід роботи
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільна
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки
Загальний досвід роботи
Досвід роботи у державних установах
Англійська мова
Рівень Pre-Intermediate
Професійні знання
Досвід ведення переговорів, презентацій, вміння переконувати.
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід залучення нових клієнтів, просування бренду.
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання техніки та психології продажів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями або у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з менеджером (управитель) з питань регіонального розвитку оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати –30 000,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 1 жовтня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Письмове ситуаційне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua