Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт відділу оцінки проектів фінансового Офісу

Основним завданням експерта відділу оцінки проектів є фінансове оцінювання проектів з енергоефективності.

Експерт відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу оцінки проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, а оперативно фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Фінансова оцінка проектів (зокрема, документів заявників, договорів з підрядниками, видаткових накладних, актів приймання наданих послуг, виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, платіжних документів, що підтверджують здійснення оплати за послуги та впровадження заходів з енергоефективності, договорів на проведення технічного нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з технічного нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду, договорів на проведення авторського нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з авторського нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду, договорів на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі, актів приймання-передачі наданих послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, договорів на підготовку звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, актів приймання-передачі наданих послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, звітів з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, підготовлених після впровадження заходів з енергоефективності, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані) на предмет їх відповідності програмі і вимогам Фонду.
 • Попередній та остаточний розрахунок розміру гранту, розрахунок суми коригування.
 • Перевірка заявок на участь у програмі Фонду, на затвердження проекту, на внесення змін до проекту, на верифікацію виконаних заходів з енергоефективності та первинних документів, поданих разом із заявками. Підготовка висновків щодо відповідності заявок та витрат фінансовим вимогам Фонду з наданням обґрунтованих пояснень та розрахунок розміру часткового відшкодування вартості проведення енергоаудиту.
 • Перевірка у межах компетенції заявок та первинних документів, поданих у рамках інших програм Фонду.
 • Підготовка та надання періодичних звітів у порядку, визначеному Наглядовою радою Фонду.
 • Підготовка та надання відповідей на запити із сайту та запитання від регіональних консультантів, що відносяться до компетенції відділу.
 • Виконання інших обов’язків, покладених на нього начальником відділу та фінансовим директором Фонду

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища математична або економічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Фінанси», або «Банківська справа», або «Математика»
Загальний досвід роботи
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки
Загальний досвід роботи
Досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва
Професійні знання та навички
Знання основ відповідного фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння фінансового планування та аналізу, досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Навички проведення та перевірки розрахунків та калькуляції робіт і послуг (в тому числі будівельних)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички роботи із платіжними документами, договорами, актами виконаних робіт тощо
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 1 листопада 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua