Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання)

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання) впроваджує найкращі практики та експертизи у секторі енергоефективності та технічної підготовки з питань енергоефективності, включаючи підготовку енергетичних аудиторів

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (навчання) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, технічному директору.

Основні обов'язки

 • Організація навчальних заходів щодо проведення енергетичного аудиту, підготовки фахівців з супроводу проектів, розробки проектної документації, будівельно-монтажних робіт та інших учасників ринку;
 • Організація та проведення семінарів, вебінарів, навчальних курсів;
 • Адмініструє, супроводжує та розвиває навчальні програми (дистанційні та аудиторні), комунікація з навчання;
 • Організація дистанційних курсів з залученням партнерських та підрядних організацій;
 • Розробка методологічних рекомендацій та матеріалів;
 • Розробка стратегії навчання;
 • Підготовка аналітичних матеріалів та звітності;
 • Розробка та впровадження методології по оцінці результативності навчання, опрацювання зворотного зв’язку від учасників, коригування якості, методів та підходів з метою удосконалення навчального матеріалу та процесу навчання;
 • Після тренінговий супровід учасників та аналіз ефективності, надання зворотного зв’язку безпосередньому керівнику та технічному директору;
 • Проводить оцінку потреби у навчанні енергетичних аудиторів, проектантів, фахівців з супроводу проектів та інших підрядників та планує навчання;
 • Проводить пошук рішень по розвитку енергетичних аудиторів, проектантів та інших підрядників;
 • Розробка навчальних матеріалів та актуалізація існуючих матеріалів (презентації, відео уроки, пам’ятки, навчальний контент);
 • Бере участь у розробленні перспективних і річних планів роботи відділу, технічного офісу, Фонду;
 • Оформляє документи, необхідні для діяльності відділу, технічного офісу, Фонду;
 • Розробляє технічні стандарти, правила та вимоги Фонду для забезпечення впровадження найкращих практик та досвіду у секторі енергоефективності;
 • Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та технічного директора.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За не санкціоноване керівництвом представлення інтересів Фонду, наслідки самостійних дій і рішень.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки, з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст)
Загальний досвід роботи
Не менше 3-х років
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Вища освіта в галузі інженерії або будівництва
Професійна сертифікація
Експерт будівельної галузі /кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності /Інженер технічного нагляду / інженер-консультант або подібні
Професійні знання та навички
Знання сучасних методик викладання та підходів до навчання дорослих
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Володіння методиками оцінки ефективності навчання
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід організації дистанційного та аудиторного навчання
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід впровадження програм технічного навчання
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання
Досвід розробки навчальних матеріалів (презентації, відео курси, навчальний контент)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання
Організаторські та аналітичні здібності, гарна вимова, високі комунікативні навички
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання
Складання внутрішніх документів, стандартів, правил, вимог та інших документів
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід розробки навчальних матеріалів (презентації, відео курси, навчальний контент)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи викладача у вищих навчальних закладах за напрямком енергозбереження та енергоефективності/будівельна фізика/котельне обладнання/опалення та вентиляція;

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (навчання) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30000,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 15 лютого 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Усне ситуативне завдання\співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua