Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Фінансовий директор державної установи «Фонд енергоефективності»

Фінансовий директор (СFО) керує Фінансовим офісом, забезпечує незалежну та якісну оцінку запропонованих проектів стосовно технічних критеріїв, встановлених Наглядовою радою, надає поради щодо фінансових аспектів в процесі впровадження затверджених проектів та забезпечує післяпроектний моніторинг відповідності проектів фінансовим вимогам Фонду, керує фінансовими ресурсами Фонду, керує процесами звітності, планування та аналізу, контролює відповідність Фінансового офісу внутрішнім та зовнішнім правилам, процедурам та вимогам, а також взаємодіє із донорами з фінансових питань.

Фінансовий директор є членом Дирекції. Дирекцію очолює директор фонду, до Дирекції також входить технічний директор, як це визначено Наглядовою радою.

Фінансовий директор призначається Наглядовою радою та звітує безпосередньо директору Фонду.

Основні обов'язки

Як член Дирекції, фінансовий директор  активно залучений до усіх стратегічних та операційних рішень Фонду.

Основні обов’язки фінансового директора:

 • розробка, управління та проведення поточної оцінки фінансових аспектів та ефективності продуктів Фонду;
 • формування Фінансового офісу та окремих підрозділів, що належать до сфери впливу фінансового директора, а саме – організація розробки положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій відповідно до затвердженої структури Фонду, контроль залучення, наймання, адаптації, оцінки та розвитку своїх підлеглих, включаючи фінансові тренінги;
 • управління, контроль та мотивація персоналу Фінансового офісу та окремих підрозділів, що належать до сфери впливу фінансового директора;
 • моніторинг, необхідний нагляд та вказівки задля забезпечення виконання завдань Фінансового офісу та окремих підрозділів, що належать до сфери впливу фінансового директора, у відповідності з цілями (наприклад, бюджет, терміни, звітність тощо);
 • контроль відповідності Фінансового офісу та окремих підрозділів, що належать до сфери впливу фінансового директора, внутрішнім правилам та процедурам Фонду, а також відповідним зовнішнім нормами та вимогам, включаючи ті, що встановлені державними органами та/або донорами;
 • створення, управління та моніторинг процесів фінансової оцінки проектів з енергоефективності та нагляд за впровадженням найкращих практик та досвіду у щоденні операції;
 • діджиталізація бізнес – процесів Фонду;
 • процесне управління ризиками розвитку Фонду;
 • забезпечення отримання заявниками відповідних консультацій щодо фінансових аспектів їх заявок та щодо вибору підрядників для реалізації своїх проектів;
 • розробка, впровадження та контроль за фінансовими критеріями відповідності для різноманітних зовнішніх партнерів, що дозволятимуть їх участь у реалізації проектів, які фінансуються Фондом;
 • розробка, впровадження та моніторинг процедур управління ризиками на основі кращого міжнародного досвіду;
 • створення та підтримка довготривалих відносин щодо фінансових питань із міжнародними донорами та державними органами;
 • управління фінансовими ресурсами Фонду та залучення додаткового фінансування; бюджетування, контролінг та звітність;
 • керівництво фінансовим плануванням та аналізом;
 • контроль за організацією та супроводом інформаційного забезпечення діяльності Фонду;
 • запровадження, управління та моніторинг обов’язкової та управлінської звітності, а також регулярних та разових звітів Наглядовій раді та зацікавленим сторонам (наприклад, донорам);
 • інші обов'язки, відповідно до Закону про Фонд, Статуту Фонду та Положення про Дирекцію.

Відповідальність

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища, ступенем не нижче магістра у фінансах, обліку, управління бізнесом або подібній галузі
Загальний досвід роботи
7 років у фінансах
Досвід на керівних посадах
5 років управління функцією, пов’язаною з фінансами, 2 роки досвіду у вищому керівництві в управлінні фінансовими аспектами в організації (Фінансовий директор, Заступник фінансового директора)
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Друга вища освіта або науковий ступінь (PhD / кандидат наук / доктор наук)
Загальний досвід роботи
5 років у фінансах після здобуття вищої освіти
Досвід на керівних посадах
Щонайменше 5 років управління функцією, пов’язаною з фінансами. Щонайменше 3 роки досвіду у вищому керівництві в управлінні всіма фінансовими аспектами в організації’ (Фінансовий директор a6o еквівалентна посада)
Українська мова
Вільна
Професійні знання
Знання відповідного податкового та фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Знання особливостей законодавства стосовно державних установ/ державних підприємств, Закону України «Про Фонд енергоефективності»
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Загальні знання
Знання обліку за національними стандартами
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Облік за принципами МСФО / US GAAP
Базові обов'язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Поінформованість
Розуміння фінансового планування та аналізу (FP&A)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Навички використання ПЗ для фінансового управління та ведення обліку
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Стандарти, цілі та операційні процедури в Фінансових офісах
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Професійна сертифікація
Бажані вимоги: Сертифікат аудитора CIA, CFSA, CISA, CGAP, CA, ACCA, CAP, CPA, CMA, CIPA, CFA, GARP або еквівалентні
Досвід роботи в Фінансовому департаменті державної установи a6o державного підприємства
Бажані вимоги: Досвід безпосередньої роботи a6o консультування Фінансовому департаменту державної установи a6o державного підприємства
Знання міжнародних практик управління ризиками, Міжнародних стандартів аудиту та практик фінансової звітності
Базові обов'язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання
Особисті якості
Лідерство
- Визначення цілей та пріоритетів
- Надихання інших до досягнення цілей
- Демонстрація орієнтації на результат та особиста відповідальність
- Продемонстрована здатність передбачати виклики та здійснювати планування на випадок надзвичайних ситуацій
Управління змінами
- Розробка та впровадження стратегії організації;
- Запровадження та управління змінами
Ефективне прийняття рішень
- Налаштування процесів;
- Управління бюджетами та ресурсами.
Комунікація та взаємодія
- Встановлення ділових відносин та зв’язків;
- Налагодження взаємодії із зацікавленими особами;
- Навички публічних виступів
Управління персоналом
- Організація та контроль роботи;
- Управління персоналом та мотивація;
- Фокус на високоякісні послуги
Аналіз та узагальнення інформації
- Розвинуті навички аналізу та розробки концепцій;
- Розвинуті навички розслідувань.
Особисті якості
- Рішучість;
- Інноваційність, неупередженість та відкритість до нововведень;
- Здатність працювати у стресових умовах.
Ділова репутація
Судимість за вчинення умисного злочину
Базові обов'язкові вимоги: Відсутність непогашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину
Судові обмеження щодо працевлаштування
Базові обов'язкові вимоги: Відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю
Звільнення протягом останніх 5-ти років
Базові обов'язкові вимоги:Жодних звільнень протягом останніх 5 років відповідно до пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України
Інші вимоги
Ставлення та репутація
Базові обов'язкові вимоги: Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація
Англійська мова
Базові обов'язкові вимоги: Робочий рівень володіння/Бажані вимоги: Високий рівень володіння
Володіння комп’ютером
Базові обов'язкові вимоги: Знання програм пакету Microsoft Office, володіння засобами електронної пошти

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та / або міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти; з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності; як фінансовий директор аналогічних установ.
 • Рекомендаційні листи від проектів міжнародної технічної допомоги та / або провідних міжнародних фінансових організацій, які мають досвід співпраці з Україною.

Умови працевлаштування

Фінансовий директор призначається на трирічний термін. Винагорода – буде визначена Наглядовою радою, очікуваний рівень заробітної плати – 80 500 гривень на місяць (до оподаткування). З переможцем буде укладено трудовий контракт відповідно до вимог Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності» та вимог чинного в Україні законодавства.

Подання документів

Для участі в конкурсному відборі претендент надсилає електронною поштою:

1. Резюме згідно запропонованого зразка, який додається до цього оголошення. Резюме необхідно надсилати в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат);

2. Мотиваційний лист кандидата на посаду;

3. Заява (за зразком) щодо (1) бажання взяти участь у конкурсі, (2) згоду на обробку персональних даних та (3) особистого підтвердження правдивості інформації, яку викладено в резюме. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заяви заповнюється власноруч та підписується особисто;

Зразок заяви про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації

Зразок заяви щодо бажання взяти участь у конкурсі

Зразок резюме

Усі документи складаються українською мовою.

Документи надсилаються на електронну адресу hr@eefund.org.ua

В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на яку подаються документи. За дорученням конкурсної комісії обробку документів та комунікацію з претендентами та учасниками здійснює відділ по роботі з персоналом Фонду енергоефективності.

 

Строк подачі документів: до 24:00 21 квітня 2021 року.

На перший з етапів конкурсного відбору, який проводиться за особистої участі претендентів (в тому числі шляхом відео зв’язку), учасник повинен додатково надати:

 1. Копію паспорта та ідентифікаційного коду
 2. Копію диплому (-ів) про вищу освіту
 3. Копію трудової книжки (за наявності) або інші підтвердження трудового досвіду та досвіду керівної роботи
 4. Заяву (за зразком) про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації. Зразок заяви додається до цього оголошення. Форма заяви заповнюється власноруч та підписується особисто
 5. Інші документи за бажанням учасника

Учасники, за бажанням, можуть надіслати весь пакет відповідних документів електронною поштою.

Усі претенденти, які не допущені до участі в конкурсному відборі, отримують про це повідомлення протягом 1 робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками. Усі учасники отримують повідомлення щодо допуску до участі в конкурсному відборі, разом з графіком етапів оцінювання, протягом 1 робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua