Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу оцінки проектів фінансового офісу

Начальник відділу оцінки проектів забезпечує фінансову оцінку заявок отриманих Фондом, на предмет їх відповідності програмі та вимогам Фонду.

Начальник відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Керівники». Начальник відділу оцінки проектів призначається та звільняється з посади наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу оцінки проектів;
 • Розробляє, організовує та підтримає процеси фінансової оцінки заявок на предмет їх відповідності Програмі (ам) Фонду та вимогам Фонду, надає висновки щодо відповідності/невідповідності заявок Програмі (ам) та вимогам Фонду, перевіряє первині документи отримані Фондом для часткового відшкодування витрат по Програмі (ам) на відповідність нормативно-правовим актам України;
 • Бере участь у розробці внутрішньої нормативної бази, що стосується супроводження операцій, фінансового обліку Фонду та ін.;
 • Бере участь в проектах з імплементації системи обробки заявок, облікової системи Фонду, та ін.;
 • Контролює повноту документації справ заявок та правильність відображення операцій в системі обробки заявок Фонду;
 • Забезпечує виконання правил і заходів системи внутрішнього контролю Фонду;
 • Надає методологічні роз’яснення з питань оцінки заявок співробітникам Фонду;
 • Бере участь у підготовці внутрішньої корпоративної фінансової звітності для Дирекції та Наглядової ради;
 • Проводить навчання співробітників відділу з питань, що стосуються управлінського обліку, бюджетного контролю, планування та ін.;
 • Співпрацює з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 • За розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
 • За зловживання службовим положенням.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за галуззю знань «Управління та адміністрування», «Економіка підприємства будівельної галузі» або «Математика та статистика»
Загальний досвід роботи
Не менше 7 років; досвід роботи в будівельній галузі
Досвід роботи за фахом
від 5х років
Досвід роботи на керівних посадах
від 3х років
Українська мова
Вільна
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність дипломів (сертифікатів) які підтверджують рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA, AICPA, CIMA, CPA, ICAEW, ACПA, IMA, ICPM)
Загальний досвід роботи
Досвід роботи в державних підприємствах (установах, організаціях), неприбуткових установах.
Англійська мова
Робоче володіння
Професійні знання
Знання відповідного фінансового законодавства України.
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Кваліфікований користувач облікових систем
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід у впровадженні облікових (ERP) систем. Глибокі знання Експертні знання
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Аналітичні
- вміння синтезувати складну та різноманітну інформацію;
- вміння працювати з великими обсягами даних;
- вміння розробляти робочі процеси і процедури;
- вміння планувати;
Використання технологій
- має демонструвати необхідні навички;
- швидко адаптується до нових технологій;
- вирішує технологічні проблеми;
- використовує технологію для підвищення продуктивності;
- постійно підтримує технічні навички;
Досягнення результатів
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач;
Співпраця
- підтримує ефективні відносини;
- пропонує допомогу та підтримку співробітникам;
- працює спільно в групових ситуаціях;
- активно працює над вирішенням конфліктів;
Знання роботи
- має компетенцію та необхідні навички для роботи;
- демонструє здатність вчитися і застосовувати нові навички;
- в курсі поточних подій;
- вимагає мінімального контролю;
- ефективно використовує ресурси;
Вирішення проблем
- визначає та вирішує проблеми своєчасно;
- розробляє альтернативні рішення;
- добре працює в ситуаціях вирішення проблем в робочих групах;
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах/ фінансовому секторі;
 • Досвід роботи в будівельній галузі.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 52 325,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій керівника підрозділу;

6. наявні професійні сертифікати;

7. рекомендації (за наявності);

8. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Дирекцією.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 7 липня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуативне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Співбесіда з Дирекцією
 5. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua