Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Фахівець з публічних закупівель

Планування, організація та проведення закупівельної діяльності з метою задоволення потреб Фонду на принципах прозорості, ефективності, запобігання проявам корупції, розвитку добросовісної конкуренції, розуміння аспектів участі та контролю у закупівлях відповідно до законодавства та підзаконних актів у сфері публічних закупівель.

Фахівець з публічних закупівель належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду фахівця з публічних закупівель та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

Виконання обов’язків і функцій Уповноваженої особи на здійснення закупівель в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

Планування закупівель:

 • Збирання, агрегування потреби Фонду у товарах, роботах і послугах. Здійснення ефективної комунікації з іншими структурними підрозділами в межах установи.
 • Опрацювання отриманої інформації та формулювання структурованих висновків, комплексне представлення опрацьованої інформації щодо необхідності проведення закупівлі товарів, робіт і послуг.
 • Визначення обґрунтованої очікуваної вартості, здійснення вибору процедури закупівлі, прогнозування ризиків при проведенні закупівель.
 • Участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися.
 • Складання та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення.

Організація та проведення закупівель:

 • Підготовка відповідних документів щодо проведення закупівель, у тому числі тендерної документації, включаючи технічну специфікацію, внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації (у разі наявності вимог / скарг закупівлі):
 • розробка недискримінаційних кваліфікаційних вимог до виробників/постачальників/товарів/послуг;
 • проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель, публікація звітів про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель в електронній системі відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі”;
 • забезпечення оприлюднення, розміщення, за необхідності внесення змін, інформації, звітів та інших документів в електронній системі закупівель (кабінет замовника), дотримуючись вимог щодо термінів оприлюднення інформації передбачених законодавством;
 • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
 • розгляд тендерних пропозицій, забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.
 • Проведення аналізу інформації щодо цін на товари, роботи та послуги та формулювання структурованих висновків.
 • Здійснення моніторингу постачальників (постачальників, підрядників, виконавців).
 • Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом.
 • Недопущення створення конфлікту між інтересами Фонду та учасника чи між інтересами учасників конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.
 • Забезпечення об’єктивності та неупередженості процесу організації та проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах Фонду.
 • Здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

Аналіз проведених закупівель:

 • Аналіз проведених закупівель.
 • Аналіз результативності закупівельної діяльності та виявляти ризики публічних закупівель.
 • Виконання супровідних функцій:

Участь у договірній роботі:

 • Організація роботи, направленої на своєчасне укладання договору за результатами проведених процедур закупівель.
 • Організація роботи, направленої на внесення змін до договору (у разі необхідності), звітування про його виконання.
 • Забезпечення оприлюднення інформації та звіту про виконання договору про  закупівлю, з дотриманням вимог щодо термінів оприлюднення інформації в електронній системі закупівель, передбачених законодавством.
 • Отримання від структурних підрозділів інформації про хід виконання зобов’язань постачальника (підрядника, виконавця) та її опрацювання.

Виконання супровідних функцій:

 • Взаємодія з контролюючими органами, структуроване надання необхідної інформації.
 • Підготовка та надсилання органу оскарження – Антимонопольному комітету України (у разі отримання скарги) на його запит інформацію, завірені належним чином документи та матеріали щодо проведення процедур публічних закупівель.
 • Проведення постійного моніторингу змін у закупівельному та суміжному законодавствах.
 • Робота в електронній системі закупівель.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) спеціаліст або магістр в галузі знань Право, Фінансів, Економіки
Профільний досвід роботи
Не менше 3-х років
Досвід роботи фахівцем з публічних закупівель зі сторони замовника
Не менше 1-го року
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки (навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель для Замовників) – вважається перевагою
Досвід роботи фахівцем з публічних закупівель зі сторони замовника
Успішний досвід проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель з боку Замовника в системі ProZorro від 1 року
Англійська мова
Рівень А
Професійні знання
Конституція України. Цивільний кодекс України. Господарський кодекс України. Бюджетний кодекс України. Кодекс законів про працю України. Закон України „Про публічні закупівлі”. Закон України „Про захист економічної конкуренції”. Закон України „Про Антимонопольний комітет України”. Закон України „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Навички планування та проведення конкурентних процедур закупівель/спрощених закупівель
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Основи сучасного маркетингу, кон'юнктури ринків товарів, робіт і послуг та факторів, що впливають на її формування, а також джерела інформації про ринкову кон'юнктуру
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Основи сучасного маркетингу, кон'юнктури ринків товарів, робіт і послуг та факторів, що впливають на її формування, а також джерела інформації про ринкову кон'юнктуру
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Чинні стандарти та технічні вимоги до товарів, робіт і послуг (технічні специфікації)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання про базові положення договірного права, поняття зобов'язання і договору, співвідношення зобов'язання і договору за Цивільним та Господарським кодексами України, порядок укладання, зміни істотних умов договору, розірвання господарських договорів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Види, істотні умови та особливості укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання функціоналу, структури та принципів роботи електронної системи закупівель / електронних майданчиків
Базові обов'язкові вимоги: Експертні знання
Знання методів та інструменти аналізу інформації, структурування та систематизації даних; методів оцінки можливих ризиків; принципів і методів конфліктології; правил ділового мовлення, спілкування та ведення переговорів; правил документообігу, порядок зберігання, архівування та знищення документів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Впевнений користувач системи ProZorro
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу/кредитування/гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;

Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з фахівцем з публічних закупівель оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору) на умовах повного робочого часу (8 години. Очікуваний рівень заробітної плати – 34 500 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. копії документів, що підтверджують проходження курсів підвищення кваліфікації;;

5. згода на обробку персональних даних;

6. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

7. рекомендації (за наявності);

8. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**відповідно до п.16 ст.9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

***реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 29 листопада 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua