Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Офісний службовець (документознавство) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів

Офісний службовець (документознавство)  відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів є відповідальним за супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженою Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ та Програмою «ВідновиДІМ» (далі – Програми) за встановленими термінами виконання. Експертом із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Офісний службовець (документознавство)  відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду офісного службовця (документознавство)  відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.

Основні обов'язки

 • Забезпечує приймання, перевірку на комплектність, реєстрацію та документальну обробку Заявок в рамках Програм Фонду згідно з вимогами та правилами, встановленими Фондом, в межах своєї компетенції.
 • Веде облік отриманої й відправленої кореспонденції, систематизує й готує документи для подальшого архівування.
 • Здійснює моніторинг строків обробки Заявок відповідальними виконавцями Фонду в рамках Програми та складає і передає керівнику відділу аналітичні довідки за строками виконання обробки Заявок.
 • Згідно з рішенням Дирекції Фонду, бере участь у підготовці  відповідних проектів повідомлень Заявникам/Бенефіціарам (про доопрацювання / призупинення розгляду, про схвалення, про відхилення Заявки) в рамках Програми.
 • Забезпечує інформування Заявника/Бенефіціара щодо рішення, прийнятого Дирекцією Фонду щодо розгляду Заявки (Проекту) в рамках Програми, шляхом направлення відповідного повідомлення.
 • Надає Заявникам/Бенефіціарам консультації щодо оформлення супровідних документів до Заявки та можливого поліпшення технічної складової їхніх Заявок на часткове відшкодування.
 • Бере участь у періодичних он-лайн зустрічах співробітників структурних підрозділів Фонду, що здійснюють оцінку проектів з енергомодернізації, з представниками Заявників/Бенефіціарів, що приймають участь у Програмі.
 • Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
 • Бере участь у семінарах, вебінарах, навчаннях, які проводяться Фондом, в межах компетенції.
 • Готує та подає службові записки щодо підвищення ефективності  роботи відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.
 •  Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Початковий рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки (молодший бакалавр)
Досвід роботи
Без вимог
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Закінчена вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, магістр)
Досвід роботи
Так/Ні
Англійська мова
Робоче володіння
Професійні знання та навички
Знання законодавства України та інших нормативних документів: • Закон України «Про Фонд енергоефективності»;• Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Програма «ВідновиДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Основні положення уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації державної системи діловодства; • Методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки
Базові обов'язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання
Основні положення уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації державної системи діловодства
Базові обов'язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання
Правила підготовки до архівування документів
Базові обов'язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Бажані вимоги: знання за спеціальністю Діловод, офісний службовець (документознавство)

Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з офісним службовцем (документознавство)  відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів державної установи  «Фонд енергоефективності» оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору на умовах повного робочого часу. Очікуваний рівень заробітної плати – 15 000,00  гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID), який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: з - 27 лютого 2023 року по 08 березня 2023 року

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua