Часті запитання

Учасниками Програми (далі – БЕНЕФІЦІАРИ) є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), що створені та діють відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III, та співвласники багатоквартирних будинків, у яких діють житлово-будівельні кооперативи (далі – ЖБК), створені відповідно до Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV.

Територія, на яку поширюється дія Програми, визначається на підставі окремого рішення Наглядової ради та публікується на Вебсайті Фонду.

ОСББ розташовані на всій території України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій (зокрема території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси), а також населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування.( Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Наказ Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перш за все необхідно визначитись, який саме захід планується впровадити в межах участі в Програмі “ГрінДІМ”.

Кроки, які необхідно виконати:

 1. В межах проведення загальних зборів  співвласники визначають щодо прийнятного заходу ( сонячна електростанція чи тепловий насос, або обидва заходи.), про свій вибір зазначають у протоколі загальних зборів, з кількістю голосів відповідно до діючих законів України. До Фонду подається витяг з протоколу ( Див. Додаток 4 до Програми).
 2. Виконати енергетичну сертифікацію будинку.
 3. Паспорти на обладнання , яке планується використати в межах участі в Програмі по заходу, який обрали співвласники.
 4. Фото будинку в цілому, Загальні фото фасадів будинку. Загальні фото приміщень/дахів/фасадів, де будуть виконані роботи та встановлено обладнання. Потрібно надати оригінали, які містять метадані (дату та місце зйомки).
 5. Паспорт та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка підписує та подає Заявку №1 
 6. Документ на підтвердження повноважень підписувати та подавати Заявку №1, вчиняти інші дії в межах участі БЕНЕФІЦІАРА в Програмі, якщо їх вчиняє не голова правління ОСББ/ЖБК.

Всі документи, подаються у паперовій формі, або у електронній формі – у вигляді електронних примірників сканованих копій з оригіналів документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом голови правління ОСББ/ЖБК або іншої уповноваженої особи.

З інструкцією, як подавати документи, ви можете ознайомитись на сайті Фонду Енергоефективності в розділі БАЗА ЗНАНЬ або за посиланням https://eefund.org.ua/document-type/?filter&cat_doc=52

Фонд за Програмою надає її учасникам фінансування у формі гранту (далі – Грант), який виплачується на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 70% Прийнятної загальної вартості обладнання та 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки №1) та після реалізації Проекту.

Грант не може бути більше 1 (одного) млн грн на встановлення системи сонячного електропостачання та 2 (двох) млн грн – на встановлення теплових насосів. При цьому, якщо Бенефіціар одночасно встановлює систему сонячного електропостачання і тепловий насос, то Грант може бути виплачений у розмірі не більше 3 (трьох) млн грн. Також в ці розміри Гранту включаються витрати на сертифікацію енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки №1) та після реалізації Проекту, і вони не можуть становити більше ніж по 15 (п’ятнадцять) тис. грн кожна.

Грант виплачується після завершення всіх робіт за Проектом та схвалення Фондом Заявки про Завершення робіт (Заявки № 2).

Фінансування за Програмою надається на часткове відшкодування вартості

 1. Обладнання та матеріали:
 • теплові насоси – джерело теплової енергії – ґрунт, вода або повітря,
 • фотоелектричні модулі, інвертори, акумулюючі системи (літієві та кислотно-свинцеві акумулятори) – для системи сонячного електропостачання, що відповідають Технічним вимогам (Додаток 2);

2 Сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки №1) та після реалізації Проекту.

  Онлайн-консультація