Основні обов’язки

 • Бере участь у підготовці проєктів протоколів засідання Дирекції в межах Програм Фонду.
 • Готує, згідно з рішенням Дирекції Фонду відповідні проєкти повідомлень Заявникам/Бенефіціарам (про доопрацювання / призупинення розгляду, про схвалення, про відхилення Заявки) в межах Програм.
 • Забезпечує інформування Заявника/Бенефіціара про рішення, прийняті Дирекцією Фонду щодо розгляду Заявки (Проекту) в межах Програм, шляхом направлення відповідних повідомлень. (завантаження Повідомлення на Google Диск; надсилання Повідомлення (електронним листом); інформування МФК) Здійснює реєстрацію та обробку документів в СЕД «Megapolis».
 • Забезпечує реєстрацію та документальну обробку Заявок в рамках Програм Фонду згідно з вимогами та правилами, встановленими Фондом, в межах своєї компетенції
 • Бере участь у веденні баз даних, які ведуться відділом підтримки клієнтів та супроводу проектів для інформування донорів про стан виконання Програм.
 • Знає і застосовує чинні нормативні документи, які стосуються його діяльності.
 • Готує та подає службові записки щодо підвищення ефективності роботи відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.
 • Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу, звітує перед начальником Відділу у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або згідно з дорученням начальника Відділу, надаючи повну та достовірну інформацію про стан виконання ключових показників ефективності.
 • Інформує Фонд про зміни в своїх персональних даних не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту таких змін.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом, Положенням про Відділ, внутрішніми нормативними документами та розпорядчими актами Фонду.
 • Дотримується встановлених у Фонді правил щодо використання та збереження інформації з обмеженим доступом.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги

Освіта
Початковий рівень вищої освіти відповідного напряму підготовки (молодший бакалавр)

Загальний досвід роботи
Без вимог

Українська мова
Вільне володіння

Англійська мова
Базовий рівень володіння

Додаткові/бажані вимоги

Освіта
Закінчена вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, магістр)

Загальний досвід роботи
Бажаний досвід роботи в державних установах або у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Англійська мова
Робочий рівень володіння

Професійні знання та навички

Знання законодавства України та інших нормативних документів: • Закон України «Про Фонд енергоефективності»; • Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Програма «ВідновиДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки
Базові обов’язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання

Основні положення уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації державної системи діловодства
Базові обов’язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання

Правила підготовки до архівування документів
Базові обов’язкові вимоги: Достатні знання/ Бажані вимоги: Глибокі знання

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов’язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання

Вимоги до компетенцій

Ефективність аналізу та висновків
– здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та взаємодія
– вміння слухати та сприймати думки;
– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів
– чітке розуміння ЦКП своєї посади;
– чітке бачення результату;
– сфокусовані зусилля для досягнення результату;
– запобігання та ефективне подолання перешкод;
– навички планування своєї роботи;
– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість
– розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
– управління своїми емоціями;
– оптимізм.

Мотивація
– чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

Абстрактне мислення
– здатність до логічного мислення;
– вміння встановлювати причино
– наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення
– здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Бажані вимоги: знання за спеціальністю Діловод
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з діловодом відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів державної установи «Фонд енергоефективності» оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору на умовах повного робочого часу. Очікуваний рівень заробітної плати – 27 773,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Етапи конкурсного добору:

 • Прийом документів
 • Співбесіда з конкурсною комісією
 • Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua