Експерт відділу оцінки ризиків

Експерт відділу оцінки ризиків забезпечує координацію роботи з управління ризиками між структурними підрозділами Фонду, здійснює […]

Кінцевий термін подачі документів
18.02.24 00:00

Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи

Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи забезпечує правильне застосування, неухильне додержання та запобігання […]

Кінцевий термін подачі документів
28.01.24 00:00

Юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи

Основна мета посади Юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи забезпечує правильне застосування, неухильне додержання […]

Кінцевий термін подачі документів
27.01.24 00:00

Експерт відділу оцінки проектів фінансового Офісу

Експерт відділу оцінки проектів забезпечує фінансову оцінку отриманих проектів і заявок на предмет їх відповідності програмі (ам) та вимогам Фонду.

Експерт відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу оцінки проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору та директору Фонду.

Кінцевий термін подачі документів
06.08.23 23:59

Інформаційне повідомлення про результат конкурсного добору

Відповідно до результатів оцінювання претендентів на посаду експерта відділу оцінки проєктів фінансового Офісу державної установи «Фонд енергоефективності», конкурсний добір відбувся без визначення переможця.

Кінцевий термін подачі документів

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефективності»

Мета діяльності керівника підрозділу внутрішнього аудиту полягає в наданні незалежних та об’єктивних аудиторських та дорадчих послуг у відповідності до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. Завдання внутрішнього аудиту – вдосконалити та захистити цінності Фонду шляхом надання орієнтованих на ризик, об’єктивних порад та запевнень, досягти цілей Фонду шляхом запровадження систематизованого, дисциплінованого підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів управління, ризик менеджменту та контролів

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту є Посадовою особою Фонду. Призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, його діяльності, повноваження та обов’язки визначаються Законом, Статутом, Положенням про підрозділ внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефективності» та іншими внутрішніми актами Фонду. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді, підзвітний їй.

Кінцевий термін подачі документів
30.07.23 23:59
Попередня версiя сайту