Покрокова верифікація проектів Програми «Енергодім»

 

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» передбачає виконання заходів з енергоефективності за двома пропозиціями —  Пакет А (“Легкий”) та Пакет Б (“Комплексний”). 

Реалізація проекту з енергоефективності будинку за умовами Програми «Енергодім» складається із трьох основних етапів. Після завершення кожного із них, ОСББ-учасник Програми отримує часткове відшкодування вартості робіт та послуг. Два перших етапи включають проведення енергоаудиту, визначення переліку заходів, розробку та проведення експертизи проектної документації.

Найдовший та найдорожчий етап реалізації проекту — будівельні роботи. 

Тривалість реалізації проекту за Пакетом Б (“Комплексний”) може складати до 24 місяців, а середня вартість таких проектів 10 млн грн.

Для зменшення фінансового навантаження на ОСББ-учасників Програми, в новій редакції Програми «Енергодім» від 16 квітня 2020 року було введено опцію покрокової верифікації проекту.

Що таке верифікація проекту?

Верифікація — це перевірка виконання заходів з енергоефективності в рамках проекту. Вона буває документальною та з виїздом на об’єкт, тобто будинок, де реалізується проект.

За умовами Програми «Енергодім» після завершення будівельних робіт ОСББ має подати до Фонду заявку на верифікацію (перевірку) виконаного проекту. 

Що таке покрокова верифікація?

Покрокова верифікація означає, що ОСББ має можливість виконати  частину будівельних робіт пакету “Комплексний” та, на основі підписаних Актів виконаних робіт, подати заявку на їх верифікацію (перевірку) та часткове відшкодування вартості будівельних робіт/матеріалів. 

На практиці це означає, що ОСББ має можливість почергово впроваджувати вартісні заходи Пакету «Б» з утеплення зовнішніх стін, покрівлі, перекриття  підвалу та отримувати відшкодування від Фонду декілька разів. 

Це дозволяє в значній мірі зменшити фінансове навантаження на ОСББ та кожного співвласника, а також робить реалізацію проекту більш простою. 

Використати механізм покрокової верифікації можуть пройти усі ОСББ-учасники Програми «Енергодім», які виконують заходи Пакету “Б” (Комплексний).

схема

 

Хто та як проводить верифікацію?

Верифікацію проводять фахівці Фонду енергоефективності, щоб впевнитися, що проект реалізовано, всі заходи дійсно виконані та відповідають встановленим Фондом вимогам.

Зокрема, перевіряється відповідність наданих ОСББ документів, зазначених у Додатку 9 до Порядку дій, критеріям, наведеним у Додатку 14 до Порядку дій учасників, здійснюється огляд всіх реалізованих заходів з енергоефективності за критеріями, що наведено у Програмі та документах, зокрема, Додатку 14 до Порядку дій учасників.

Перевірка на місці проводиться тільки щодо заходів з енергоефективності, зазначених у Описі Проекту, відповідно до проектної документації та актів виконаних робіт. 

Детальніше про Порядок верифікації проекту/заходів з енергоефективності, що здійснюється за участі експертів Фонду енергоефективності. 

Які умови та порядок покрокової верифікації?

  1. В рамках одного проекту ОСББ може зробити не більше трьох кроків верифікації
  2. Першим кроком мають бути завершені всі обов’язкові заходи Пакету «А»  (Додаток 2 стр.31);
  3. Кожен наступний крок має містити один або декілька обраних обов’язкових заходів Пакету «Б» (Додаток 2 стр.32);
  4. Разом з останнім обов’язковим заходом Пакету «Б» мають бути завершені всі обрані додаткові заходи.

Додаткові заходи пакету “Б” можуть бути виконанні в будь-який із кроків.

Важливо! Подавати заявку на верифікацію за наступним кроком можна тільки після успішної верифікації попереднього завершеного кроку.

  1. Пакет документів, що подаються разом із Заявкою на верифікацію  (договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжна документація, заповнені сторінки журналу авторського нагляду та загального журналу робіт, якості використаних матеріалів та обладнання), повинен  бути оформленим відповідно до умов Програми після кожного кроку. 
  2. Загальна тривалість виконання робіт за всіма кроками не має перевищувати загального строку реалізації проекту (крім випадків продовження строку реалізації передбачених програмою).