Верифікація проектів за Програмою «Енергодім»: умови та деталі

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» передбачає виконання заходів з енергоефективності за двома пропозиціями —  Пакет А («Легкий») та Пакет Б («Комплексний»). 

Реалізація проекту з енергоефективності будинку за умовами Програми «Енергодім» складається із трьох основних етапів. Після завершення кожного із них, ОСББ-учасник Програми отримує часткове відшкодування вартості робіт та послуг. Два перших етапи включають проведення енергоаудиту, визначення переліку заходів, розробку та проведення експертизи проектної документації.

Найдовший і найдорожчий етап реалізації проекту — будівельні роботи. 

Тривалість реалізації проекту за Пакетом А  може складати до 12 місяців. Середня вартість таких проектів становить близько 1 млн грн.

Тривалість реалізації проекту за Пакетом Б може складати до 24 місяців, а вартість таких проектів може сягати 10 млн грн.

Що таке верифікація проекту?

Верифікація — це перевірка виконання заходів з енергоефективності в рамках проекту. Вона буває документальною та з виїздом на об’єкт, тобто будинок, де реалізується проект.

За умовами Програми «Енергодім» після завершення будівельних робіт ОСББ має подати до Фонду заявку на верифікацію (перевірку) виконаного проекту.

Хто та як проводить верифікацію?

Верифікацію проводять фахівці Фонду енергоефективності, щоб впевнитися, що проект реалізовано якісно, всі заходи дійсно виконані та відповідають встановленим Фондом вимогам.

Що перевіряють під час верифікації?

Під час перевірки фахівці Фонду здійснюють контроль за дотриманням технічних вимог Програми Фонду. 

Важливо! Відповідальність за дотримання будівельного законодавства, порядок та технологію здійснення робіт, відповідність проектним рішенням несуть технічні фахівці (проектувальники, експерти технічного та авторського нагляд), які супроводжують реалізацію проекту на різних етапах.  


Зокрема, перевіряється відповідність наданих документів, перелік яких зазначено у  Додатку 9 до Порядку дій учасників, критеріям, наведеним у Додатку 14 до цього ж Порядку дій, здійснюється огляд всіх реалізованих заходів з енергоефективності за критеріями, що наведено у Програмі та документах, зокрема, у Додатку 14 до Порядку дій учасників.

Детальніше про Порядок верифікації проекту/заходів з енергоефективності, що здійснюється за участі експертів Фонду енергоефективності. 

Під час перевірки документів, також оцінюються акти виконаних робіт та інші технічні документи, що подаються разом із заявкою на верифікацію, такі як:

  1. журнал авторського нагляду
  2. загальний журнал робіт
  3. повторний енергетичний сертифікат
  4. звіт з обстеження інженерних систем, у випадках, якщо системи було модернізовано.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Журнал авторського нагляду 

Вимоги Програми «Енергодім» вимагають впровадження заходів з енергоефективності у відповідності до затвердженої проектної документації.

Однак під час виконання будівництва може виникати необхідність вносити зміни до проектних рішень. Такі зміни повинні бути зафіксовані в журналі авторського нагляду та погоджені особою, яка його здійснює.

Загальний журнал робіт

В загальному журналі робіт, який ведеться підрядною організацією заповнюється інформація про ведення робіт та строки їх виконання. Крім того, у відповідних таблицях журналу, мають бути відображені зауваження особи, яка здійснює технічний нагляд, а також зафіксовано факт їх усунення.

Акти виконаних робіт

Акти виконаних робіт, що подаються разом із заявкою на верифікацію, потрібно складати окремо для кожного із заходів з енергоефективності, за встановленою формою КБ-2в. Акти повинна завізувати особа, яка здійснювала технічний нагляд за будівництвом. 

Енергетична сертифікація будівлі

Після завершення будівельних робіт та підписання актів виконаних робіт необхідно скласти енергетичний сертифікат будівлі: в ньому має бути відображена інформація про впроваджені заходи з енергоефективності, визначено клас енергетичної ефективності та енергетичні показники будівлі після реалізації Проекту. 

Якщо в рамках реалізації проекту було модернізовані інженерні мережі будинку, має бути складено Звіт з обстеження інженерних мереж.

Крім того, разом із заявкою на верифікацію обов’язково потрібно подати всі документи, що підтверджують відповідність характеристик матеріалів, обладнання технічним вимогам Програми «Енергодім».  

Візуальний огляд будівлі

Якщо під час документальної верифікації, зауважень до наданих технічних документів немає, приймається рішення про виїзд фахівців Фонду енергоефективності на місце реалізації проекту для візуального огляду будівлі.


Важливо! Перевірка на місці проводиться тільки щодо заходів з енергоефективності, зазначених у Описі Проекту, відповідно до проектної документації та актів виконаних робіт.

Мета верифікації на місці полягає в тому, щоб перевірити чи відповідає реалізований проект технічним вимогам Програми Фонду.

Виконання вимог державних будівельних норм та стандартів, якість виконання будівельно-монтажних робіт, контроль обсягів робіт та матеріалів  забезпечується фахівцями технічного та авторського нагляду.

Відповідно до п. 4.8 Порядку проведення верифікації, Фонд може відмовити у виплаті гранту, якщо ф