Договір підряду на виконання робіт з реконструкції будівель і споруд 

Третій етап Програми «Енергодім» це виконання будівельно-монтажних робіт, що проводяться під обов’язковим контролем фахівців з технічного та авторського нагляду. Також проводиться повторна сертифікація енергоефективності будівлі та обстеження інженерних систем будинку (в тому випадку, якщо вони були модернізовані). 

Після завершення робіт та сертифікації, ОСББ подає до Фонду енергоефективності Заявку на відшкодування та верифікацію*, а фахівці Фонду енергоефективності проводять верифікацію, щоб підтвердити, що виконані роботи відповідають вимогам Фонду.

*Заявка на проведення верифікації виконаних заходів та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності

Після проведення верифікації, Фонд енергоефективності відшкодовує до 70% витрат ОСББ на будівельні матеріали, обладнання та послуги зазначених вище фахівців. 

На всіх етапах реалізації проекту ОСББ самостійно обирає виконавця кожного виду робіт, підписує з ним прямий договір підряду та розраховується за проведені/здійснені роботи/послуги або домовляється про розстрочення такої оплати. 

ВАЖЛИВО! Об’єднанню співвласників необхідно якісно підготуватися до укладання договору підряду, зокрема дослідити ринок відповідних послуг та ознайомитися з досвідом енергомодернізації аналогічних об’єктів потенційного виконавця робіт. 

Послідовність дій ОСББ  на третьому етапі участі в Програмі «Енергодім»:

 1. пошук підрядників для виконання будівельних робіт
 2. заключення договорів підряду та виконання робіт
 3. пошук фахівця з технагляду
 4. заключення договору з фахівцем з технагляду заключення договору з авторського нагляду (з проектувальником)
 5. виконання будівельно-монтажних робіт із обов’язковим супроводом  фахівців з технічного та авторського нагляду
 6. пошук фахівця з сертифікації будівель 
 7. заключення договору та проведення сертифікації
 8. пошук фахівця з обстеження інженерних систем
 9. заключення договору та обстеження інженерних систем будинку* (Фахівець з обстеження інженерних систем – фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель)
 10. заявка до Фонду на відшкодування й верифікацію
 11. проведення верифікації
 12. виплата гранту
 • Договір підряду в будівництві: умови та особливості укладання

Договір підряду це особливий вид договору, який укладається між ОСББ (замовником робіт) та будівельною компанією (підрядником) для виконання будівельних робіт із впровадження енергоефективних заходів.

За умовами договору виконавець робіт зобов’язується за завданням замовника (ОСББ) виконати та здати йому закінчені роботи (об’єкт будівництва) у строк, визначений договором підряду. 

Замовник зобов’язується надати виконавцю робіт будівельний майданчик (фронт робіт), затверджену документацію (у разі, коли цей обов’язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплатити їх. 

Хто та у якому форматі готує договір підряду?

Договір підряду укладається у письмовій формі в двох екземплярах. Будь-яка зі сторін замовник чи виконавець за домовленістю, може готувати проект договору у встановлені строки. Після спільного погодження тексту та умов, сторони підписують обидва примірники договору. До оформлення договору підря