Умови укладання договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будинку

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» передбачає, що для успішної верифікації завершеного проекту з модернізації будинку, ОСББ повинно залучити не тільки фахівців для здійснення сертифікації енергетичної ефективності*, але й спеціалістів з обстеження інженерних систем будинку. 

*Детальні роз’яснення укладання договору з фахівцями енергетичної сертифікації можна знайти в матеріалі, який раніше було опубліковано на сайті Фонду енергоефективності 

Що таке інженерні системи будинку та як здійснюється обстеження?

Інженерні системи – це технічне обладнання будівлі (її відокремлених частин), житлових або нежитлових приміщень, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі.

В результаті обстеження інженерних систем будівлі встановлюються фактичні показники енергетичної ефективності систем будинку та визначається їх відповідність встановленим вимогам.

Обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та  Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої Наказом Мінрегіону від 11 липня 2018 року № 173, що розроблена з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.

Порядок проведення обстеження інженерних систем включає такі етапи:

  1. підготовка до проведення обстеження;
  2. попереднє та/або основне (детальне) обстеження;
  3. розробка рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності інженерних систем;
  4. оформлення звіту про результати обстеження.

Хто та як обстежує інженерні системи будинку? 

ХТО: обстеження інженерних систем здійснюється фахівцями з обстеження інженерних систем, що є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не зацікавлені в результатах обстеження. 

Фахівець з обстеження інженерних систем – це фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель.

КОМУ: обстеження інженерних систем здійснюється на замовлення та за рахунок об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

ЯК: правовідносини між ОСББ-замовником та фахівцем з обмеження інженерних систем оформляються шляхом укладення відповідного договору про надання послуг з обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності.

Укладаючи договір про надання послуг з обстеження інженерних систем будівлі, ОСББ повинно обов’язково перевірити чинність кваліфікаційного атестата фахівця з обстеження інженерних систем у відкритій базі даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем на сайті Держенергоефективності 

  1. Зверніть увагу: Фонд енергоефективності не приймає як належний звіт обстеження інженерних систем, складений фахівцем з обстеження інженерних систем, який має конфлікт інтересів та прямо чи опосередковано зацікавлений у результатах обстеження. 
  2. Якщо такий  конфлікт інтересів буде виявлено, то Фонд повідомить ОСББ про невідповідність звіту обстеження інженерних систем вимогам чинного законодавства України (наприклад, участь фахівця з обстеження інженерних систем у супроводі проекту відповідно до Програми, розробленні проектної документації або її експертизі, здійсненні технічного нагляду або авторського нагляду тощо (окрім розробки енергетичного сертифікату при розробці проектної документації)) 

Що таке звіт обстеження інженерних систем, що були модернізовані?

Звіт про результати обстеження інженерних систем  — це документ встановленої форми, в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, житлового або нежитлового приміщення, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості про інженерні системи будівлі, житлових або нежитлових приміщень, енергетичну ефективність яких обстежено.

Звіт повинен містити

  1. інформацію про рівень енергетичної ефективності інженерних систем, його відповідність встановленим вимогам;
  2. рекомендації для підвищення рівня енергетичної ефективності відповідних систем (за необхідності).

Звіт має бути виготовлений та внесений до бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем та бути чинним на момент розгляду Фондом         Заявки № 4 (Заявки на Верифікацію).

Форма звіту про обстеження інженерних систем будівлі наведена у