Альбом технічних рішень: типові рішення для проектування енергоефективних заходів

Технічний Офіс Фонду енергоефективності розробив та розмістив у відкритий доступ Альбом технічних рішень, що допоможе інженерам-проектувальникам та архітекторам у складанні проектної документації для проектів термомодернізації багатоповерхових будинків за умовами  Програми «Енергодім». 

Інформація наведена в Альбомі також буде корисна для енергоаудиторів, які здійснюють первинну технічну оцінку будівлі, надають рекомендації по впровадженню заходів з енергоефективності та складають попередній інвестиційний план проекту за умовами Програми Фонду енергоефективності. 

ОСББ-учасники Програми «Енергодім», повинні знати, що аналіз якості проектної документації, який раніше фахівці технічного офісу Фонду проводили для перших 50 проектів Програми, тепер проводитиметься (згідно «Порядку аналізу якості заходів з енергоефективності») вибірково для проектів, які впроваджуються в межах Програми. Тобто, якісно складена проектна документація напряму впливає на результати схвалення відповідної Заявки та відшкодування витрат для ОСББ.

Поширені типові помилки, що були виявлені при аналізі якості розробки проектної документації та за результатами оцінки Заявок на затвердження Проекту від ОСББ-учасників Програми «Енергодім»:

 1. визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій виконано не у відповідності до розділу 5 ДСТУ Б В.2.6.-189:2013 (без врахування теплопровідних включень);
 2. не вказані в повній мірі характеристики теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються (відповідно до вимог, викладених в додатку 2 Порядку дій учасників Програми);
 3. відсутній вичерпний перелік документів, що підтверджують вказані характеристики (протоколи випробувань, сертифікати відповідності, паспорта тощо);
 4. не застосовуються збірні системи фасадної ізоляції, що мають протоколи випробувань на стійкість до кліматичних впливів;
 5. перелік елементів збірної системи – клей, штукатурка, сітка, дюбелі тощо не відповідає складу системи, що зазначений в доданому протоколі на стійкість до кліматичних впливів;
 6. на кресленнях не вказано: ділянки трубопроводів, що підлягають заміні, товщина теплоізоляції, місця розміщення балансувальних клапанів, приладів системи опалення, індивідуальних теплових пунктів, приладів обліку теплової енергії, віконні та дверні конструкції та інше (головне, щоб по кресленням можна було ідентифікувати марку, типорозмір та місце розміщення матеріалів/обладнання з якими проводяться роботи);
 7. в складі ІТП передбачається встановлення вузла обліку теплової енергії, при чому в Описі Проекту не передбачено відповідний Захід, навіть  вказано, що вузол комерційного обліку уже наявний;
 8. товщина теплоізоляції трубопроводів не відповідає вимогам додатку Б ДБН В.2.5-67:2013;
 9. архітектурно-будівельні, інженерні рішення та локальні кошториси цих рішень складені не окремо для кожного Заходу з енергоефективності (як мінімум специфікації та відомості з обсягами робіт, що наведені на кресленнях повинні бути складені окремо для кожного Заходу, або розділення по Заходам допускається робити за розділами в таких специфікація/відомостях, якщо декілька Заходів передбачаються одним комплектом креслень, при чому назви розділів мають відповідати назвам Заходів);
 10. обсяги робіт в специфікаціях не відповідають обсягам в локальних кошторисах;
 11. неправильно розрахований клас наслідків об’єкту будівництва (з заниженням);
 12. оформлення робочих креслень виконано не у відповідності до вимог нормативних документів та недостатнє для якісного здійснення будівельно-монтажних робіт та об’єктивного визначення обсягів робіт. 

Альбом технічних рішень дозволить підвищити  рівень якості складання проектної документації для термомодернізації будинків. 

Альбом технічних рішень складається із трьох томів і містить опис типових технічних рішення, що враховують технічні вимоги Фонду при проектуванні енергоефективних заходів. 

Перші два Томи містять інформацію для проектування впровадження заходів з теплоізоляції огороджувальних конструкцій будівель, а третій Том інформацію про матеріали для проектування інженерних систем будівлі.

ТОМ 1 та ТОМ 2:  пояснювальна записка до архітектурно-будівельних рішень при здійсненні енергоефективних заходів у багатоповерхових будинках та