Калькулятор

Виберіть пакет заходів Програми «Енергодім»:

Виберіть, згідно якого грантового пакету буде здійснений розрахунок.
Пакет «A» («Легкий») складається з відносно недорогих енергоефективних заходів, які мають значний ефект на одиницю інвестицій. Ці заходи здебільшого стосуються модернізації системи опалення будинку без втручання в огороджувальні конструкції, а саме: встановлення лічильників та ІТП, балансування та очищення внутрішніх мереж трубопроводів тощо.
Пакет «Б» («Комплексний») включає всі заходи пакету «А» (якщо вони не були впроваджені раніше), а також утеплення огороджувальних конструкцій (стін, даху, підвалу). Можливими є й інші заходи, як-от заміна радіаторів, встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії, термостатичних клапанів тощо.

Повний перелік заходів можна знайти за посиланням: https://energodim.org/

Обов’язкові заходи
Не обов’язкові заходи
Обов’язкові заходи
Не обов’язкові заходи
Оберіть інші параметри
Внесення технічних даних
Загальна опалювана площа житлового будинку, м²
Площа вашої квартири, м²
Поточний внесок на утримання житлового будинку, грн/м² за місяць

Вкажіть поточний тариф на утримання будинку, який щомісячно сплачується мешканцями.
Даний тариф не включає плату за опалення, електроенергію, газопостачання, гарче та холодне водопостачання, послуги зв’язку і телебачення.

Підняття внеску за утримання житловго будинку для впровадження проєкту

Вкажіть, наскільки буде піднята плата за утримання будинку на час впровадження проєкту.
Підняття плати за утримання будинку буде використане на впровадження проєкту та сплату відсоткових платежів. Після виконання всіх платежів дане підняття буде скасоване.
Що вище підняття даної плати, то коротший термін окупності проєкту. Збільшення плати за утримання будинку враховане в розрахунку окупності.

Новий внесок на утримання будинку (на час реалізації та виплат платежів за проєктом) становить, грн/м² за місяць
Поточна вартість опалення, грн/м² за місяць
Очікувана економія теплоспоживання після впровадження проєкту

За замовчуванням у клітинці вказаний орієнтир, очікувана економія від впровадження проєкту.
Змініть даний показник та вкажіть очікувану економію від впровадження проєкту.

Згідно реалізованих проєктів. Середня очікувана економія енергії для житлових будинків після модернізації станом на листопад 2023 складає: для пакету «А» — 21%, для пакету «Б» — 38%.

Очікувана вартість опалення після впровадження проєкту, грн/м² за місяць
Обов'язковий власний внесок ОСББ згідно умов Програми «Енергодім»20%
Внесення даних щодо структури фінансування проекту

Вкажіть вартість етапів впровадження проєктів енергомодернізації вашого будинку.
Якщо ви отримуєте додаткове фінансування за певним етапом (наприклад, донорська організація профінансувала розробку енергоаудиту), такі витрати мають бути вказані нижче в секції «Залучене фінансування ОСББ». Відповідно, фактичний грант не передбачатиме відшкодування даних робіт.
При цьому важливим є дотримання правила внесення обов’язкового мінімального внеску ОСББ за всіма видами робіт. Якщо розмір власного внеску буде менше мінімально визначеного, відповідно буде зменшена сума гранту на різницю між фактичним внеском і мінімальним.

Якщо ОСББ має власні кошти на впровадження проєкту, вкажіть цю суму, окремо за кожним етапом впровадження проєкту.

Якщо органи місцевого самоврядування або інши організації надають ОСББ додаткову підтримку у вигляді фінансування окремих етапів (наприклад, проведення енергоаудиту або розробку ПКД власним коштом) або надають грантову компенсацію на впровадження проєкту (або окремих етапів), необхідно вказати розмір підтримки.
Важливим є вказання підтримки окремо для кожного етапу.
Загальна сума додаткової допомоги і гранту від ФЕЕ повинна складати не більше 90%.

Компенсація впровадження даних етапів буде здійснена після перевірки виконаних робіт, при цьому компенсація за етапи «Впровадження», «Енергетична сертифікація», «Звіт з обстеження» та «Авторський та технічний нагляди» здійснюється одночасно.
Більше інформації (включно із середніми вартостями кожного етапу) можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Розмір гранту (компенсації) ФЕЕЗагальна вартість робітРозмір компенсації ФЕЕВласні кошти ОСББЗалучене ОСББ додаткове фінансування
Енергоаудит70
Проєктна документація70
Будівельні роботи40
Енергетична сертифікація70
Звіт з обстеження інженерних мереж70
Авторський та технічний нагляд70
Загальна вартість вровадження проекта, грн:
Обов'язковий мінімальний власний внесок ОСББ, грн

Власний внесок ОСББ для пакету заходів «А» становить 20% вартості прийнятних витрат, для пакету заходів «Б» — 10% Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://eefund.org.ua/.

Максимальний розмір авансового платежу ФЕЕ, грн

ОСББ можуть отримати часткове авансування будівельних робіт на рівні 30% вартості проєкту, але не більше 6 500 000 грн. При цьому бенефіціарам потрібно підтвердити, що вибрані ними підрядники відповідають вимогам Фонду, закріпленим у Програмі. ОСББ мають право подати Заявку на отримання авансу гранту або залишкового авансу гранту не пізніше 31 грудня 2024 року. Таку Заявку можна подати лише один раз протягом строку реалізації проєкту та після схвалення Фондом Заявки № 2.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Ставка кредитування (ефективна), % річних

Якщо для реалізації проєкту передбачається залучення кредитних коштів, вкажіть ставку кредитування.
Необхідно вказати ефективну ставку, тобто ту, яка відображає всі платежі, що сплачуються під час котистування кредитом.

Частка відсотків за банківським кредитом, яка компенсується у вигляді зовнішньої допомоги

Якщо органи місцевого самоврядування або інши організації частково чи повністю компенсують банківські відсотки, які нараховуються на тіло кредиту, вкажіть частку, яка компенсуються.
Наприклад:
– Якщо загальна ставка кредитування складає 25%, а ставка, яка компенсується у вигляді сторонньої фінансової допомоги, складає 50%, тоді ОСББ платитиме 12,5% річних.
– Якщо загальна ставка кредитування складає 32%, а ставка, яка компенсується у вигляді сторонньої фінансової допомоги, складає 10%, тоді ОСББ платитиме 28,8% річних.

Будь ласка, вкажіть орієнтовну етапність виконання оплат (% загально вартості відповідного етапу) з боку ОСББ — таким чином ви створите календарний графік впровадження проєкту

Якщо передбачається виконувати оплату за певні етапи почергово протягом більш ніж одного місяця, вкажіть у відсотковому співвідношенні, в який місяць яка частка платежу буде здійснена. Етап вважається повністю впровадженим, коли за ним відбулось 100% оплат.
Впровадження кожного наступного етапу неможливе до закінчення впровадження попереднього (окрім етапів «Авторський та технічний нагляди» та «Послуги проєктного менеджера»).

Місяці 123456789101112131415161718192021222324Разом
Енергоаудит
Проєктна документація
Будівельні роботи
Енергетична сертифікація
Обстеження інженерних мереж
Авторський та технічний нагляди
Результати розрахунку:
Після підняття внеску на утримання будинку (на час сплати платежів за проєктом) новий розмір платежів за утримання будинку для вашої квартири складатиме, грн/міс.

Розрахунок виконано для квартири, площу якої було вказано в розділі «Вихідні дані»

Після впровадження проєкту розмір оплати за опалення для вашої квартири складатиме, грн/міс.

Розрахунок виконано для квартири, площу якої було вказано в розділі «Вихідні дані»

Понесені витрати ОСББ (з урахуванням залученої фінансової допомоги, без врахування гранту ФЕЕ), грн

Понесені витрати — це ті статті витрат, в межах яких ОСББ понесло/понесе хоча б мінімальні витрати, тобто до понесених витрат не включаються статті, які на 100% були профінансовані кимось іншим (за рахунок залученого додаткового фінансування).
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Фактичний грант ФЕЕ для ОСББ, грн

Для розрахунку Гранту враховуються лише понесені витрати.
Обов’язковий внесок бенефіціара розраховується із загальної вартості проєкту.
Фактичний внесок бенефіціара = загальна сума понесених витрат – сума гранту – інша допомога в межах понесених витрат.
Якщо фактичний внесок бенефіціара менший за необхідний, сума гранту зменшується на цю різницю.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Фінансові витрати ОСББ — фактичний внесок ОСББ, грн

Фактичний внесок бенефіціара = загальна сума понесених витрат – сума гранту – інша допомога в межах понесених витрат.
Якщо фактичний внесок бенефіціара менший за необхідний, сума фактичного гранту ФЕЕ зменшується на цю різницю.
Якщо фактичний внесок ОСББ має від’ємне значення, це означає, що сума залученого додаткового фінансування та гранту Фонду енергоефективності перевищує понесені витрати ОСББ. Реалізація проєкту в таких умовах неможлива, оскільки ОСББ не несе жодних витрат і не забезпечує виконання умови про внесення обов’зкового власного внеску.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Орієнтовний простий строк тривалості зборів заздалегідь підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту, міс.

Орієнтовний простий строк зборів підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту враховує фактично понесені витрати ОСББ та величину, на яку було піднято внесок за утримання житлового будинку.
Дана величина не враховує зниження теплоспоживання житловим будинком внаслідок впровадження проєкту.
Важливо розуміти, що дана величина показує, наскільки заздалегідь необхідно починати підвищувати внесок за утримання житлового будинку для можливості акумулювання необхідної суми на впровадження проєкту без залучення коштів банківського кредиту.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Тривалість окупності за рахунок підвищеного внеску на утримання будинку при умові отримання авансового платежу від ФЕЕ
Максимальна сума кредиту, необхідна для впровадження проєкту (тільки для будівельних робіт, з урахуванням отримання авансового платежу від ФЕЕ), грн

Максимальна сума кредиту, необхідна для впровадження проєкту, враховує виключно вартість етапу «Будівельні роботи», акумульовані кошти ОСББ на проведення будівельних робіт, залучення додаткового фінансування для проведення будівельних робіт, а також максимальний авансовий платіж від ФЕЕ.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Фінансові витрати ОСББ — відсотки за кредитом (з урахуванням максимально допустимої тривалості впровадження проєкту), грн

Розрахунок суми відсотків за кредитом виконано з урахуванням залучення зовнішнього фінансування для погашення частки відсотків за кредитом.
В розрахунку прийнято максимальну тривалість врповадження проєкту (два роки).
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Орієнтовний простий строк тривалості зборів підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту (враховуючи сплату відсотків за кредитом і сам кредит), міс.

Орієнтовний простий строк зборів підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту враховує фактично понесені витрати ОСББ, максимальну суму необхідного для впровадження проєкту кредиту, максимальний авансовий платіж від ФЕЕ та величину, на яку було піднято внесок за утримання житлового будинку.
Дана величина простого строку окупності не враховує зниження теплоспоживання житловим будинком внаслідок впровадження проєкту.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Тривалість окупності за рахунок підвищеного внеску на утримання будинку без отримання авансового платежу від ФЕЕ
Максимальна сума кредиту, необхідна для впровадження проєкту (тільки для будівельних робіт, без врахуванням отримання авансового платежу від ФЕЕ), грн

Максимальна сума кредиту, необхідна для впровадження проєкту, враховує виключно вартість етапу «Будівельні роботи», акумульовані кошти ОСББ на проведення будівельних робіт та залучення додаткового фінансування для проведення будівельних робіт.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Фінансові витрати ОСББ — відсотки за кредитом (з урахуванням максимально допустимої тривалості впровадження проєкту), грн

Розрахунок суми відсотків за кредитом виконано з урахуванням залучення зовнішнього фінансування для погашення частки відсотків за кредитом.
В розрахунку прийнято максимальну тривалість врповадження проєкту (два роки).
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.

Орієнтовний простий строк тривалості зборів підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту (враховуючи сплату відсотків за кредитом і сам кредит), міс.

Орієнтовний простий строк зборів підвищеного внеску за утримання житлового будинку для впровадження проєкту враховує фактично понесені витрати ОСББ, максимальну суму необхідного для впровадження проєкту кредиту та величину, на яку було піднято внесок за утримання житлового будинку.
Дана величина простого строку окупності не враховує зниження теплоспоживання житловим будинком внаслідок впровадження проєкту.
Більше інформації можна отримати на сайті Фонду енергоефективності: https://eefund.org.ua/ та у регіональних радників https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult.