ЕТАПИ пакету «А» (спрощений)

КРОК 1

Вивчення умов Програми

ОСББ має вивчити умови Програми «Енергодім», зокрема Додаток № 4 до неї, яким регулюються особливості участі з метою реалізації обов’язкових заходів та лише деяких необов’язкових заходів пакету «А». Також зверніть увагу на Умови грантового договору відповідно до положень Додатка № 4 Програми. Вам слід буде прийняти умови цього договору в цілому та погодитися на приєднання до нього.

Крім того, з 22 березня 2024 року, всі охочі ОСББ можуть отримати Грант на послуги з супроводу Проекту. Послуги з супроводу Проекту забезпечують спрощення та удосконалення подачі заявок за Програмою “Енергодім”. Фонд ЕЕ відшкодовує 70% витрат ОСББ на послуги осіб, які супроводжують Проекти, за пакетом «А» (Спрощений), але не більше 20 тис.грн

Документ

Умови Грантового договору у відповідності до положень додатку 4 до Програми (редакція від 20.03.2024)
Переглянути

Документ

Умови Грантового договору в рамках програми “Енергодім” (редакція від 20 березня 2024 року)
Переглянути

Документ

Договір з проектним менеджером 2024
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Орієнтовний перелік послуг з супроводу проекту Для участі у Програмі «Енергодім» Фонду енергоефективності у відповідності до Додатку 4 від 20.03.2024
Переглянути

КРОК 2

Енергоаудит будинку

 • Необхідно вибрати атестованого енергоаудитора для оцінки стану будинку (ОСББ робить вибір самостійно).
 • За результатами енергоаудиту ОСББ отримує Енергетичний сертифікат будівлі.

Приклад

Договір на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (з фізичною особою – підприємцем)
ПереглянутиЗавантажити

Приклад

Акт приймання-передачі наданих послуг по договору на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (з фізичною особою – підприємцем)
ПереглянутиЗавантажити

Приклад

Договір на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (з юридичною особою)
ПереглянутиЗавантажити

Приклад

Акт приймання-передачі наданих послуг по договору на проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (з юридичною особою)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Вимоги до енергоаудиту (Додаток 3 Порядку дій) в редакції від 21.09.2023
Переглянути

Документ

Розширений опис заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких може бути здійснене Фондом за Програмою, та їх граничні питомі вартості від 20.03.2024 року
Переглянути

КРОК 3

Загальні збори співвласників ОСББ

Проведення загальних зборів щодо участі у Програмі, приєднання до Умов грантового договору, обрання переліку заходів з енергоефективності відповідно до Додатка № 4.

Документ

Витяг з протоколу загальних зборів в разі участі в Програмі відповідно до Додатку №4
ПереглянутиЗавантажити

КРОК 4

ОСББ необхідно вибрати банк-партнер Фонду для співпраці та відкрити в ньому рахунок

ОСББ самостійно вибирає один банк-партнер для співпраці.

Банки-партнери — «єдине вікно» для ОСББ. Це означає, що:

 • Заявки в межах участі у Програмі, супровідні та інші документи ОСББ може подавати до Фонду через найближче відділення вибраного банку-партнера.
 • ОСББ повинно відкрити поточний рахунок у банку-партнері, адже саме на нього буде виплачуватись грант.
 • ОСББ може змінити банк-партнер, письмово попередивши Фонд в порядку, визначеному в Програмі.

КРОК 5

ОСББ оформляє та подає Заявку на участь у Програмі «Енергодім»

ОСББ оформляє та подає Заявку на участь у Програмі «Енергодім» відповідно до особливостей Додатка № 4 до Програми. В цьому Додатку, зокрема, міститься інформація щодо того, які документи з загального переліку не потрібно подавати.

Заявку можна подати через найближче відділення вибраного банку-партнера або безпосередньо до Фонду, зокрема через портал електронних послуг за посиланням: https://portal.energodim.org.

Документ

Додаток 21 до Порядку дій від 21.09.2023. Загальні вимоги до виготовлення та оформлення документів, що подаються заявниками/бенефіціарами
Переглянути

Документ

Перелік додатків до Заявки на Участь (Додаток 6 Порядку дій) в редакції від 20.03.2024
Переглянути

Документ

Заявка на Участь (Заявка 1) у відповідності до положень Додатку 4 Програми від 20.03.2024 року
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про членів правління та бухгалтера (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Згода на обробку персональних даних особи, яка надає послуги з супроводу проекту від 20.03.2024 року
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про пов’язаних осіб (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Згода на обробку персональних даних (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про впровадження Заходів третіми особами (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про долучення документів (приклад)
ПереглянутиЗавантажити

КРОК 6

Схвалення Заявки на участь Фондом, про що ОСББ отримує відповідне повідомлення

Нагадуємо: після схвалення Заявки на участь відповідно до Додатка № 4 до Програми ОСББ не отримує відшкодування за проведений попередній енергоаудит будинку, оскільки грант за цією процедурою виплачується одним траншем після реалізації всього проєкту.

Документ

Додаток 12 до Порядку дій від 21.09.2023
Переглянути

Документ

Порядок дій учасників програми “Енергодім” (редакція від 20 березня 2024 року)
Переглянути

КРОК 7

Виконання робіт відповідно до вибраних заходів з енергоефективності

ВАЖЛИВО: строк реалізації проєкту за спрощеним варіантом пакету заходів «А» — це строк, що починає свій відлік від дати приєднання (визначення дивіться в Грантовому договорі) та завершується через шість місяців від дати приєднання. До закінчення строку реалізації проєкту бенефіціар має подати Заявку на верифікацію. При цьому бенефіціар має право у виняткових випадках подати до закінчення строку реалізації проєкту прохання про його продовження максимум на три місяці, обґрунтувавши вагомість причин недотримання встановленого строку.

Документ

Додаток 14 до Порядку дій від 21.09.2023
Переглянути

КРОК 8

ОСББ оформляє та подає Заявку на верифікацію

ОСББ оформляє та подає Заявку на верифікацію відповідно до особливостей Додатка № 4 до Програми. У цьому Додатку, зокрема, міститься інформація, які документи з загального переліку не потрібно подавати.

Документ

Додаток 21 до Порядку дій від 21.09.2023. Загальні вимоги до виготовлення та оформлення документів, що подаються заявниками/бенефіціарами
Переглянути

Документ

Перелік документів для верифікації ЕЕ заходів та відшкодування здійснених заходів від 20.03.2024
Переглянути

Документ

Заявка на Верифікацію (Заявка 4) у відповідності до положень Додатку 4 Програми від 20.03.2024 року
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Гарантійний лист (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про фінансування з інших джерел (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про членів правління та бухгалтера (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про пов’язаних осіб (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Згода на обробку персональних даних (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про впровадження Заходів третіми особами (редакція від 21.09.2023)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Повідомлення про долучення документів (приклад)
ПереглянутиЗавантажити

КРОК 9

Схвалення Заявки на верифікацію Фондом, про що ОСББ отримує відповідне повідомлення, та виплата гранту

Нагадуємо, що за цією процедурою участі грант надається лише на такі заходи:

 • Проведення попереднього енергетичного аудиту.
 • Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації проєкту.
 • Послуги технічного нагляду.
 • Впровадження заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, перелік яких наведено в Додатку 4 до Програми.

Сума гранту на всі Прийнятні витрати за проєктом, відповідно до спрощеного варіанту пакету заходів «А», не може перевищувати 2 млн грн, з яких сума часткового відшкодування попереднього енергетичного аудиту та сертифікації енергетичної ефективності після реалізації проєкту не може перевищувати по 15 000 грн на кожен із цих заходів.

 

Документ

Розділ 10 Порядку дій учасників від 21.09.2023
Переглянути

Документ

Додаток 12 до Порядку дій від 21.09.2023
Переглянути

  Онлайн-консультація


  Заявку необхідно подати через найближче відділення вибраного банку-партнера або через вебпортал електронних послуг за посиланням: https://portal.energodim.org.