Технічний та авторський нагляд за проектами енергомодернізації багатоповерхівок

За умовами Програми «Енергодім», ОСББ на етапі реалізації проекту повинно забезпечити належне здійснення технічного та авторського нагляду за здійсненням енергомодернізаційних робіт. Таку вимогу також передбачає стаття 11 Закону України «Про архітектурну діяльність».  

Що таке технічний та авторський нагляд? 

Технічний нагляд це контроль за виконанням робіт та використанням матеріальних ресурсів відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом усього періоду будівництва.

Технічний нагляд також контролює дотримання проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил,  проводить нагляд за якістю та обсягами робіт, виконаних за договором підряду.

Авторський нагляд це контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту, здійснюється протягом усього періоду будівництва.

Хто здійснює  технічний та авторський нагляд: обов’язки та відповідальність

Діяльність технічного та авторського нагляду регламентує постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2007 №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за рішенням архітектурно-будівельної атестаційної комісії. 

До обов’язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема:

 1. проведення перевірки: 
 2. наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 
 3. відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
 4. відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
 5. виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
 6. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
 7. проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
 8. повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо. 

Авторський нагляд здійснюється архітектором — автором проекту об’єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами відповідно до законодавства та договору із замовником. 

Для забезпечення контролю, виконавці авторського нагляду ведуть журнал авторського нагляду у двох екземплярах (один залишається у Замовника, інший у виконавця (-ів)  авторського нагляду), в який вносять описову інформацію про: 

 1. відступи від проектних рішень при будівництві
 2. заборони використання матеріалів, обладнання, виробів, які не відповідають проектним рішенням, державним будівельним нормам та нормативним документам
 3. відмітки про усунення зафіксованих відхилень.

Важливі умови для здійснення технічного та авторського нагляду:

 1. для здійснення технічного і авторського нагляду, підрядник зобов’язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідну інформацію та документи;
 2. авторський нагляд необхідно проводити за попередньо погодженим планом-графіком. 

 Вартість послуг з технічного та авторського нагляду 

Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду визначається за кошторисним розрахунком  (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва). Зазвичай, вартість технічного нагляду