Верифікація проектів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ»: умови та деталі

Попри виклики воєнного часу, кількість заявок на верифікацію від учасників Програми «ЕНЕРГОДІМ» зростає. Зокрема, на сьогодні Фонд отримав 321 заявку на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт, з них за період дії воєнного стану – 193 заявки.

Етап верифікації проектів/заходів з енергоефективності в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» – один з найбільш складних та відповідальних, тому важливо заздалегідь ретельно ознайомитись з Порядком верифікації, який є невід’ємною частиною Програми «ЕНЕРГОДІМ».

Що таке верифікація і для чого вона потрібна?

Верифікація – це перевірка виконаних заходів з енергоефективності у межах проекту. Ключова мета верифікації – остаточна перевірка реалізації усіх або окремих заходів з енергоефективності в рамках проекту, зокрема, встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та Програми, а також якості та результатів виконаних заходів з енергоефективності в рамках проекту.

Хто та як проводить верифікацію?

Верифікація проводиться Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, які обираються відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою.

Верифікація проводиться після надходження до Фонду заявки на верифікацію проекту або виконаних заходів (заходу) з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених Заходів з енергоефективності (виплату Гранту із супровідними документами).

Процедура верифікації проектів/заходів з енергоефективності включає:

– документальну перевірку (здійснюється для всіх проектів/заходів) – проводиться після виконання (впровадження) окремих заходів з енергоефективності та/або завершення всього проекту і підписання акта (актів) виконаних робіт замовником (бенефіціаром), представниками виконавця робіт та технічного нагляду. В рамках документальної верифікації перевіряється відповідність наданих бенефіціаром документів, зазначених у додатку 9 до Порядку дій учасників, вимогам, наведеним у додатку 14 цього ж Порядку;

– перевірку з виїздом за місцем знаходження багатоквартирного будинку – може бути проведена після проведення документальної верифікації. Верифікація на місці здійснюється з метою встановлення (підтвердження) відповідності виконаних в рамках проекту заходів з енергоефективності умовам Програми та інформації, зазначеній в Заявці №4. Верифікація з виїздом за місцем знаходження багатоквартирного будинку може бути замінена на верифікацію за фотознімками з місця знаходження багатоквартирного будинку.

Перевірка за фотознімками з місця знаходження багатоквартирного будинку.

Верифікацію за фото проводять після проведення документальної верифікації. Цією перевіркою може завершитись верифікація проекту/заходів з енергоефективності, або ж вона може стати підставою подальшого проведення верифікації на місці.

Під час верифікації проектів/заходів, узагальнюється вся інформація, документи, матеріали, висновки, звіти щодо верифікації виконаних заходів з енергоефективності, в тому числі, здійснених покроково.

Що таке покрокова верифікація?

Верифікація може здійснюватися покроково, тобто після завершення виконання окремих заходів з енергоефективності протягом строку реалізації проекту, але після повного завершення робіт за окремим кроком, що містить певні заходи з енергоефективності (за виключенням, зазначеним в пункті 8.2 Порядку верифікації).

Покрокова верифікація може бути здійснена тільки щодо заходів з енергоефективності відповідно до пакету заходів «Б». Максимальна можлива кількість кроків за одним проектом п’ять. Пакет заходів «А» здійснюється в один крок.

ВАЖЛИВО!

Під час проведення верифікації, Фонд може вимагати надання бенефіціаром додаткових документів, інформації та пояснень, для чого Фондом направляється на адресу бенефіціара відповідний запит.

Додаткова перевірка проекту/заходів з енергоефективності може проводитись Фондом у випадках:

− отримання інформації від третіх осіб, яка суперечить висновкам Фонду;

− виявлення дефектів та/або невідповідностей технічним вимогам Фонду під час проведення верифікації на місці (або верифікації за фото).

Фонд може відмовити бенефіціару у виплаті гранту, у разі виявлення невідповідності фактично реалізованих заходів з енергоефективності заявці та/або Програмі Фонду, до усунення виявлених недоліків протягом строку, визначеного Додатком 12 до Порядку дій учасників Програми «ЕНЕРГОДІМ».

Всі деталі процедури верифікації проектів/ заходів з енергоефективності  містить Порядок верифікації проектів/заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду енергоефективності. Ознайомитись з ним можна на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3cQV14j  

Разом з тим, звертаємо увагу, що на період дії воєнного стану Наглядова рада Фонду енергоефективності спростила окремі положення програми «ЕНЕРГОДІМ», оскільки деякі ОСББ не мають змоги подавати документи для отримання грантів за чинними вимогами програми.

ПРОБЛЕМА: під час проведення процедури верифікації, основними документами, які перевіряються Фондом, є акти виконаних робіт. Акти КБ-2в  обов’язково мають бути перевірені та завізовані фахівцем технічного нагляду.

На цьому етапі головам ОСББ, як уповноваженим представникам замовника будівництва, не завжди вдається розібратися в усіх тонкощах, що стосуються безпосередньо будівельних вимог та вимог програми до змісту та переліку  документів, які ведуться при будівництві та подаються до Фонду. Через це з’являються випадки, коли ОСББ роблять помилки при поданні заявки на верифікацію, що, у свою чергу, може призвести до затримки отримання гранту Фонду.

У зв’язку з цим, на підставі опрацьованих заявок на верифікацію, технічний офіс Фонду систематизував основні зауваження до оформлення технічних документів у вигляді таблиці нижче.

Типові помилки та неточності при підготовці документів для заявки на верифікацію проектів/заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду енергоефективності:

Суть зауваження

Вимоги до коректного оформлення

 

Акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт

1.

Акти складені не за відповідною формою, відсутні підписи та печатки інженера технічного нагляду за будівництвом

Акти складаються за формою КБ-2в з зазначенням сторін (замовник/підрядник), реквізитів договору, дати акту та назви і адреси об’єкту будівництва. На останній сторінці акту біля підписів сторін акт має підписати інженер технічного нагляду (з проставленням власної кваліфікаційної печатки), що засвідчує відсутність зауважень до якості виконаних робіт та обсяги робіт та матеріалів, наведені в акті

 

2.

Застосовані матеріали, надані Замовником, не відображені в Акті

Якщо при виконанні робіт підрядником були використані матеріали, надані замовником, вони також зазначаються в Акті КБ-2в з виділенням окремою сумою – вартість матеріальних ресурсів поставки замовника

3.

Акт на придбання обладнання не підписаний інженером технічного нагляду

Якщо окремо складається акт на придбання обладнання, то цей акт (кількість та марки цього обладнання, застосованого при виконанні робіт) також має бути засвідчений підписом та печаткою інженера технічного нагляду

4.

Акти складено не окремо на кожний захід з енергоефективності

За умовами Програми «ЕНЕРГОДІМ» акти мають бути складено окремо на кожний Захід з енергоефективності або мати розділи у відповідності до кожного заходу, а також окремий – для неенергоефективних заходів (неприйнятних до часткового відшкодування в рамках участі у Програмі)

5.

В Актах не вказано тип (марку) та виробника обладнання і матеріалів

В Актах виконаних будівельних робіт мають бути вказані не тільки назви основних застосованих матеріалів та обладнання, а і їх тип та марка (для теплоізоляційних матеріалів – ще і виробник). Для світлопрозорих конструкцій та дверей мають бути вказані тип, розміри та кількості та/або додана специфікація встановлених конструкцій. Це пов’язано з необхідністю ідентифікації характеристик цих матеріалів та обладнання для встановлення відповідності їх технічним вимогам Програми «ЕНЕРГОДІМ»

6.

Акти виконаних робіт містять додаткові непідтверджені статті витрат

Додаткові статті витрат, що не відносяться до прямих будівельних витрат, в Актах виконаних робіт, такі, як кошти на покриття ризиків та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, виконання робіт в літній та зимовий періоди, відрядження тощо можуть бути віднесені до прийнятних за умови належного підтвердження – надання розрахунків, довідок тощо

7.

Основні зауваження до ціноутворення в актах – застосування необгрунтованих коефіцієнтів до розцінок, рівня заробітної плати, невикористаних машин і механізмів тощо

Застосування коефіцієнтів до норм витрат труда, що враховують умови виконання робіт (Н15, Н16), зокрема в будівлях, що експлуатуються, або при виконанні робіт в ускладнених умовах має бути обґрунтовано проектними рішеннями (зокрема, в розділі проектної документації “Проект організації будівництва” зазначено, що роботи проводяться без виведення з експлуатації житлового будинку або описані інші умови виконання робіт, які дозволяють застосування відповідних коефіцієнтів з Додатку Б Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України 15.06.2021 №156).

Рівень заробітної плати має бути обґрунтований рішеннями державної влади, органами місцевого самоврядування, розрахунком по підприємству підрядника та погоджений з замовником при складанні договірної ціни.

При складанні договірної ціни та актів приймання передачі виконаних робіт в позиціях допускається закривати тільки фактично застосовані при виконанні робіт матеріали, машини і механізми.

 

Журнал авторського нагляду

 Вимоги до проведення авторського нагляду та форма Журналу авторського нагляду регламентовані ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»

1.

Призначена відповідальною за авторський нагляд особа, що не має кваліфікаційного атестата інженера-проектувальника

Здійснювати авторський нагляд має особа, що має кваліфікаційний атестат інженера-проектувальника. В ідеальному випадку – ГІП (ГАП) або один з авторів-розробників частин проекту. Відповідальна особа призначається Наказом організації, що здійснювала проектування об’єкта.

В разі, якщо право проводити авторський нагляд делеговано іншій особі, яка не мала відношення до розробки проекту, потрібно наявність підтвердження передачі права здійснювати авторський нагляд.

2.

Назва об’єкта будівництва в журналі не відповідає назві проекту, за яким ведеться будівництво

Назва об’єкта будівництва має дослівно відповідати проекту, за яким ведеться будівництво, що пройшов експертизу у визначеному законодавством порядку

3.

В журналі не зафіксовані відхилення від проекту

В журналі мають бути зафіксовані всі визначені відповідальною за авторський нагляд особою відхилення від проекту. Ті відхилення, що допускаються автором проекту, мають бути погоджені та внесені у вигляді змін в проектну документацію. Ті відхилення, що визначені, як порушення та зауваження, мають бути усунуті підрядником/виконавцем робіт. Навпроти кожного відхилення проставляються підписи представників замовника та підрядника, а також мають бути зафіксовані відмітки відповідальної за авторський нагляд особою про усунення всіх зауважень (окремо кожного, або всіх одним записом наприкінці журналу)

 

Загальний журнал робіт

1.

Попередня версiя сайту