Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) проводить аналіз якості впровадження заходів з енергоефективності (якість підготовки енергетичних аудитів/ проектної документації/ нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання/тощо) та моніторинг впровадження таких заходів .

Статус посади

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та технічному директору.

Основні обов’язки:

 • Проводить аналіз якості впровадження заходів з енергоефективності (якість підготовки енергетичних аудитів/ проектної документації/ нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання/тощо).
 • Проводить постійний моніторинг впровадження заходів з енергоефективності.
 • Відповідає за збір інформації протягом 3 (трьох) років після здійснення заходів про фактичну економію енергії в результаті їх реалізації.
 • Відповідає за збір інформації по всім заявкам, направленим у Фонд, в тому числі по відхиленим.
 • Проводить аналіз відхилених заявок та надання звітів щодо причин їх відхилення.
 • Бере участь у створені та підтримці баз даних проектів, що знаходяться на різних стадіях розгляду Фондом, в тому числі реалізованих та відхилених, а також будь-яких інших баз даних, необхідних Фонду для діяльності.
 • Бере участь у створені системи моніторингу та розробляє рекомендацій щодо її покращення.
 • Відповідає за зберігання даних, отриманих в результаті моніторингу.
 • Відповідає за оприлюднення у порядку, визначеному Наглядовою радою, консолідованої інформації, звітів про діяльність Фонду.
 • Відповідає за підготовку звітів з моніторингу та оцінки якості.
 • Бере участь у розробленні перспективних і річних планів роботи Відділу, технічного офісу, Фонду.
 • Оформлює документи, необхідні для діяльності Відділу, технічного офісу, Фонду.
 • Виконує інші службові доручення свого безпосереднього керівника, технічного директора та директора Фонду.

Відповідальність:

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Вимоги до кандидатів:

 

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр, спеціаліст, бакалавр за спеціальністю інженерія, будівництво або інша спеціальність за спорідненим напрямом. Друга вища освіта або науковий ступінь (PhD/ кандидат наук / доктор наук)
Загальний досвід роботи за фахом Не менше 2-х років  
Українська мова Вільне володіння Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова   Робоче володіння
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички    
Знання національних правил та положень щодо проектної документації, будівництва, нагляду та введення в експлуатацію, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності Глибокі знання Експертні знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості Глибокі знання Експертні знання
Знання кращих міжнародних технічних практик та правил щодо енергоаудитів, проектної документації, будівництва та нагляду Глибокі знання Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point), Google Services (Sheets, Docs) Глибокі знання Експертні знання
Б. Вимоги до компетенцій    
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

 

Переваги:

Наявність додаткової професійної сертифікації, кваліфікаційного сертифікату / атестату на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженерно-технічного нагляду / Інженерно-консультативної діяльності або подібні

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (моніторинг) оформляються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору на умовах повного робочого часу. Очікуваний рівень заробітної плати – 40 000,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту;
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків; **
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність посаді.

 

*Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі та Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електронну адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з конкурсною комісією та директором за напрямком.

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 05 квітня 2024 року по 14 квітня 2024 року (до 24:00 за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийняття та опрацювання документів (оцінювання);
 2. Усна співбесіда з конкурсною комісією та директором за напрямком.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua