Основна мета посади

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (оцінка проектів) проводить технічну оцінку та надає висновки щодо заявок, отриманих Фондом, на предмет їх відповідності програмі(ам) Фонду та технічним вимогам Фонду.

 Статус посади

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (оцінка проектів) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням технічного директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та технічному директору.

 Основні обов’язки:

 1. Проводить технічну оцінку та надає висновки щодо попереднього енергетичного аудиту на відповідність вимогам Фонду.
 2. Надає рекомендації щодо вимог Фонду до попереднього енергетичного аудиту.
 3. Проводить технічну оцінку та надає висновки щодо заявок, отриманих Фондом, на предмет їх відповідності програмі(ам) Фонду та технічним вимогам Фонду.
 4. Бере участь у розробленні спрощеної процедури схвалення заявок щодо виплати грантів (спільно з фінансовим офісом).
 5. Проводить оцінку та надає висновки щодо відповідності проектної документації та експертних висновків програмі(ам) Фонду та технічним вимогам Фонду.
 6. Здійснює верифікацію (остаточну перевірку) проектів після їх завершення або організовує незалежну верифікацію проектів після їх завершення та здійснення нагляду за незалежною верифікацією відповідно до вимог, затверджених Наглядовою радою.
 7. Готує та надає періодичні технічні звіти у порядку та формі, визначених Наглядовою радою.
 8. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів роботи Відділу, технічного офісу, Фонду.
 9. Оформлює документи, необхідні для діяльності Відділу, технічного офісу, Фонду.
 10. Виконує інші службові доручення свого безпосереднього керівника, технічного директора та директора Фонду.

Відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів: 

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр, спеціаліст, бакалавр за спеціальністю інженерія, будівництво або інша спеціальність за спорідненим напрямом. Друга вища освіта або науковий ступінь (PhD/ кандидат наук / доктор наук)
Загальний досвід роботи за фахом Не менше 2-х років
Українська мова Вільне володіння Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова Робоче володіння
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички
Знання національних правил та положень щодо проектної документації, будівництва, нагляду та введення в експлуатацію, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності Глибокі знання Експертні знання
Запровадження технічного проекту / нагляд / забезпечення якості Глибокі знання Експертні знання
Знання кращих міжнародних технічних практик та правил щодо енергоаудитів, проектної документації, будівництва та нагляду Глибокі знання Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point) Глибокі знання Експертні знання
Б. Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

 

Переваги:

Наявність додаткової професійної сертифікації, кваліфікаційного атестату на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженерно-технічного нагляду / Інженерно-консультативної діяльності або подібні

 Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (оцінка проектів) оформляються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання строкового договору на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Очікуваний рівень заробітної плати – 48 000,00 гривень на місяць (до оподаткування).

 Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту;
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків; **
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність посаді.

*Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі та Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електронну адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з конкурсною комісією та директором за напрямком.

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 29 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року (до 24:00 за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийняття та опрацювання документів (оцінювання);
 2. Усна співбесіда з конкурсною комісією та директором за напрямком.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua