Основна мета посади

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів є відповідальним за супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженими Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», Програмою «ВідновиДІМ» та Програмою використання відновлюваних джерел енергії у житловій сфері «ГрінДІМ» (далі – Програми) за встановленими термінами виконання. Експертом із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Статус посади

Експерт із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.

 Основні обов’язки:

 • Супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженими Програмами за встановленими термінами виконання.
 • Надання заявникам консультації щодо оформлення та можливого поліпшення технічної складової їхніх заявок на часткове відшкодування.
 • Проведення періодичних он-лайн зустрічей співробітників структурних підрозділів Фонду, що здійснюють оцінку проектів з енергомодернізації, з представниками Заявників, що приймають участь у Програмах Фонду.
 • Проведення індивідуальних консультацій (он-лайн або телефонним зв’язком) для кожного Заявника окремо за запитом такого Заявника.
 • Аналіз етапів опрацювання структурними підрозділами Фонду Заявок (Проектів) в межах Програм та етапів впровадження Заявниками проектів з енергомодернізації.
 • Узагальнення матеріалів щодо виконання Заявок (Проектів), складення звітів за етапами Програм, підготовка рекомендацій, які є результатами аналізу.
 • Участь у розробці проектів змін до технологічних карт у рамках Програм.
 • Участь у розробці внутрішньої нормативної бази, з урахуванням змін та доповнень, що виникли в процесі обробки Заявок структурними підрозділами Фонду.
 • Участь у розробленні перспективних і річних планів роботи Відділу.
 • Співпраця з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.
 • Участь у семінарах, навчаннях, які проводяться Фондом, в межах компетенції.
 • Виконання інші обов’язків, покладених на нього начальником Відділу та директором Фонду.

Відповідальність:

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів:

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Повна вища освіта (магістр (спеціаліст) – 7 рівень вищої освіти), бакалавр – 6 рівень вищої освіти) в галузі інженерії, будівництва або в галузі «Менеджмент», інша освіта за спорідненим напрямом Експерт будівельної галузі / кваліфікаційний сертифікат / атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженер-консультант або подібні
Профільний досвід роботи у сфері енергоефективності та енергозбереження Не менше 3-х років Бажаний досвід роботи в державних установах або у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності

Загальний стаж роботи Не менше 5-х років  
Українська мова Вільне володіння  Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова Базовий рівень володіння Робочий рівень володіння
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички
Знання законодавства України та інших нормативних документів: • Закон України «Про Фонд енергоефективності»; • Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; • Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Програма «ВІДНОВИДІМ» та всіх її складових частин з додатками; Програма використання відновлюваних джерел енергії у житловій сфері «ГрінДІМ»• Національні правила та положення щодо проектної документації, будівництва, технічного нагляду, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності; Глибокі знання Експертні знання
Знання кращих міжнародних технічних практик та правил щодо проведення енергоаудитів, розробки проектної документації, будівництва та авторського нагляду Глибокі знання Експертні знання
Розпорядження, накази, методичні( нормативні та інші керівні документи, що визначають мету, стратегію розвитку, профіль, спеціалізацію та особливості структури управління Фондом Глибокі знання Експертні знання
Основні нормативно-правові положення щодо оформлення службових документів. Глибокі знання Експертні знання
Правила проведення перевірок, ревізій Глибокі знання Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point) Глибокі знання Експертні знання
 Вимоги до компетенцій  
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

 

 Переваги:

 • Бажані вимоги: Експерт будівельної галузі / кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженер-консультант або подібні;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів державної установи «Фонд енергоефективності» оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору на умовах повного робочого часу. Очікуваний рівень заробітної плати – 40 000,00  гривень на місяць (до оподаткування).

 Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту;
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків; **
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність посаді.

 

*Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі та Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електронну адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з конкурсною комісією та директором за напрямком.

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 03 червня 2024 року по 13 червня 2024 року (до 24:00 за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів;
 2. Співбесіда з конкурсною комісією;
 3. Фінальна співбесіда.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua.