Основні обов’язки

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту:

 • керує роботою Підрозділу, шляхом видання розпоряджень, які є обов’язковими для виконання працівниками Підрозділу;
 • вимагає проведення позачергових засідань Наглядової ради у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань з боку посадових осіб Фонду;
 • при встановленні фактів зловживання службовим становищем директора Фонду, посадовими особами Фонду та/або керівниками структурних підрозділів Фонду повідомляє про такі випадки Наглядову раду;
 • пропонує проведення позапланових перевірок, у випадку наявності підстав для ініціювання позапланових перевірок;
 • бере участь в засіданнях Наглядової ради і Дирекції;
 • презентує звіти Підрозділу перед Наглядовою радою;
 • здійснює супровід політики підрозділу внутрішнього аудиту з Наглядовою радою;
 • здійснює контроль відповідності діяльності Фонду вимогам законодавства та внутрішнім правилам Фонду та своєчасне інформування Наглядової ради;
 • Організовує розробку, впровадження та моніторинг річного плану аудиту, запровадження підходів до контролю за діяльністю Фонду на основі визначення ризиків та пріоритетів;
 • контролює відповідності керівників та співробітників Фонду вимогам законодавства та внутрішнім правилам Фонду, визначення можливого перевищення повноважень та/або конфлікту інтересів з Фондом;
 • здійснює моніторинг точності, надійності та своєчасності надання бухгалтерської/податкової та фінансової звітності всередині Фонду та назовні;
 • взаємодіє із міжнародними донорами та державними органами з питань аудиту та контролю;
 • виконує інші обов’язки відповідно до Закону, Статуту Фонду та Положення про підрозділ внутрішнього аудиту.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги

Освіта
Вища, ступенем не нижче магістра, економічна (фінанси, облік, управління бізнесом) або юридична

Загальний досвід роботи
7 років у підрозділах аудиту, в тому числі внутрішнього аудиту

Досвід на керівних посадах
3 роки у підрозділах аудиту, в тому числі внутрішнього аудиту

Українська мова
Високий рівень володіння

Додаткові/бажані вимоги

Освіта
Дві вищі освіти, які охоплюють як економічну, так і правову сферу

Загальний досвід роботи
Комбінація досвіду аудиту та внутрішнього аудиту буде перевагою

Досвід на керівних посадах
З роки у якості керівника підрозділу внутрішнього аудиту організації або керівника підрозділу аудиту у Великій 4-ці

Професійні знання

Знання Національних стандартів аудиту та фінансової звітності
Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання

Знання Міжнародних стандартів аудиту та фінансової звітності
Базові обов’язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання

Знання аудиту фінансових установ та практик фінансової звітності
Базові обов’язкові вимоги: Загальні знання/Бажані вимоги: Глибокі знання

Знання відповідного податкового та фінансового законодавства України
Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання

Знання особливостей законодавства стосовно державних установ/ державних підприємств
Базові обов’язкові вимоги: Поінформованість /Бажані вимоги: Глибокі знання. Досвід безпосередньої роботи або консультування Фінансовому департаменту державної установи або державного підприємства

Знання обліку за національними стандартами
Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання

Розуміння обліку за принципами МСФО / US GAAP
Базові обов’язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Глибокі знання

Досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов’язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Загальні знання

Професійна сертифікація
Бажані вимоги: Сертифікат аудитора CIA, CFSA, CISA, CGAP, CA, ACCA, CAP, CPA, CMA, CIPA, CFA, GARP або еквівалентні

Практичний досвід у сфері протидії відмиванню грошей, управління ризиками, комплаєнсу, управління фондами, юридичній
Базові обов’язкові вимоги: Досвід в одній галузі/Бажані вимоги: Досвід в двох чи більше галузях

Досвід у використанні методології аудиту, основаних на ризиках, у галузі фінансових послуг
Базові обов’язкові вимоги: Поінформованість/Бажані вимоги: Глибокі знання

Досвід в компаніях Великої 4-ки (практики Консалтинг або Аудит)
Бажані вимоги: Аудитор III рівня або вище

Особисті якості

Лідерство
– Визначення цілей та пріоритетів;
– Надихання інших до досягнення цілей;
– Демонстрація орієнтації на результат та особиста відповідальність;
– Продемонстрована здатність передбачати виклики та здійснювати планування на випадок надзвичайних ситуацій

Управління змінами
– Розробка та впровадження стратегії організації;
– Запровадження та управління змінами.

Ефективне прийняття рішень
– Налаштування процесів;
– Управління бюджетами та ресурсами.

Комунікація та взаємодія
– Встановлення ділових відносин та зв’язків;
– Налагодження взаємодії із зацікавленими особами;
– Навички публічних виступів.

Управління персоналом
– Організація та контроль роботи;
– Управління персоналом та мотивація;
– Фокус на високоякісні послуги.

Аналіз та узагальнення інформації
– Розвинуті навички аналізу та розробки концепцій;
– Розвинуті навички розслідувань.

Особисті якості
– Рішучість;
– Інноваційність, неупередженість та відкритість до нововведень;
– Здатність працювати у стресових умовах.

Ділова репутація

Судимість за вчинення умисного злочину
Відсутність не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину.

Судові обмеження щодо працевлаштування
Відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Звільнення протягом останніх 5-ти років
Жодних звільнень протягом останніх 5 років відповідно до пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України.

Інші вимоги

Ставлення та репутація
Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

Англійська мова
Базові обов’язкові вимоги: Робочий рівень/Бажані вимоги: Високий рівень володіння

Володіння комп’ютером
Знання базових програм пакету Microsoft Office, володіння засобами електронної пошти

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та / або міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу / кредитування / гранти; з проектами міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності; як керівник внутрішнього аудиту аналогічних установ.
 • Рекомендаційні листи від проектів міжнародної технічної допомоги та / або провідних міжнародних фінансових організацій, які мають досвід співпраці з Україною.

Умови працевлаштування

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається на трирічний термін. Винагорода – визначається Наглядовою радою, очікуваний рівень заробітної плати – 80 500,00 гривень на місяць (до оподаткування).

З переможцем буде укладено трудовий контракт відповідно до вимог Закону України «Про Фонд енергоефективності», Статуту державної установи «Фонд енергоефективності» та вимог чинного в Україні законодавства.

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою:

1. Резюме згідно з запропонованим зразком, який додається до оголошення про проведення конкурсного відбору, згідно з зразка №1;

2. Мотиваційний лист кандидата на посаду.

3. Заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі, надання згоди на обробку персональних даних та особистого підтвердження правдивості інформації, яку викладено в резюме, яку викладено в резюме, згідно зразка №2

4. Заяву про відсутність конфлікту інтересів та про відсутність перешкод щодо вимог до ділової репутації згідно зразка №3

5. Копію паспорта та ідентифікаційного коду

6. Копію диплому (-ів) про вищу освіту

7. Копію трудової книжки (за наявності) або інші підтвердження трудового досвіду та досвіду керівної роботи

8. Копію документу, що засвідчує рівень володіння державною мовою (документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови)

9. Копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних, резервістів та призовників)

10. Інші документи за бажанням претендента

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на які подаються документи. За дорученням конкурсної комісії обробку документів та комунікацію з претендентами та учасниками здійснює організатор з персоналу Фонду енергоефективності.

Усі претенденти, які не допущені до участі в конкурсному відборі, отримують про це повідомлення протягом 1 (одного) робочого дня від дати прийняття відповідного рішення.