ЕТАП «Підготовка»

КРОК 1

ОСББ має провести обстеження пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного будинку (об’єкта відновлення) та отримати Звіт з технічного обстеження. Крім того, отримати копію витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

КРОК 2

Провести загальні збори співвласників ОСББ, ухвалити рішення про відновлення пошкодженого багатоквартирного будинку та про участь у Програмі (у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III).

Документ

Умови Грантового договору (редакція від 21.12.2023 року)
Переглянути

Документ

Витяг з Протоколу загальних зборів ОСББ
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Витяг з Протоколу засідання правління
ПереглянутиЗавантажити

КРОК 3

Проєктувальник на замовлення ОСББ має скласти дефектний акт або проєктні рішення з кошторисами, на основі яких буде розрахована договірна ціна та укладений договір з підрядником. Якщо кошторисна вартість будівництва перевищує 300 тис. грн, а під час дії воєнного стану – 1 млн грн, необхідно провести експертизу та отримати Експертний звіт (позитивний) експертної організації державної форми власності (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560).

Документ

Деталізований перелік прийнятних заходів та їхніх граничних вартостей (редакція від 21.12.2023 року)
Переглянути

КРОК 4

ОСББ має вибрати підрядника(ів) робіт та/або постачальника(ів) матеріалів і обладнання, укласти з ним(и) договір (договори). Підрядники/постачальники повинні відповідати Вимогам до будівельних компаній та інших підрядників і постачальників, з якими ОСББ можуть укладати договори для одержання фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ» (Додаток № 3 до Програми).

Документ

Вимоги до будівельних компаній та інших підрядників і постачальників, з якими ОСББ можуть укладати договори для одержання фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ» (редакція від 21.12.2023 року)
Переглянути

КРОК 5

ОСББ вибирає банк-партнер Фонду для співпраці та відкриває в ньому рахунок. Саме на цей рахунок Фонд надсилатиме грант.

КРОК 6

ОСББ оформлює і подає до Фонду Заявку на отримання гранту (за формою згідно з Додатком № 1 до Грантового договору) та супровідні документи до неї.

Документ

Інструкція для здійснення фотофіксації стану будівель ОСББ, що беруть участь в Програмі «ВідновиДІМ»
Переглянути

Документ

Деталізований перелік прийнятних заходів та їхніх граничних вартостей (редакція від 21.12.2023 року)
Переглянути

Заявку можна подати онлайн на електронну пошту support@eefund.org.ua  або в паперовому вигляді (поштове відправлення, кур’єрське доставлення тощо) на адресу Фонду.

Документ

Анкета підрядника/постачальника (редакція від 21.12.2023 року)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Додаток Б Форма Протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси (редакція від 21.09 2023 року)
ПереглянутиЗавантажити

Документ

Форма Заявки №1 (редакція від 21.09 2023 року)
ПереглянутиЗавантажити

Якщо Заявка на участь у Програмі буде схвалена, ОСББ отримає від Фонду:

  • повідомлення про схвалення Заявки на отримання гранту;
  • перший транш гранту — на рахунок ОСББ у банку-партнері.

Грант виплачується Фондом протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту відправлення ОСББ повідомлення Фонду про схвалення Заявки на отримання гранту. Грант має бути використаний ОСББ виключно на фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Прийнятних заходів. А саме: на придбання матеріалів і обладнання та оплату будівельних робіт, що передбачені Заявкою на отримання гранту.

ВАЖЛИВО! Зміна підрядника/постачальника після отримання першого траншу гранту заборонена. Винятки можливі лише у разі припинення діяльності юридичної особи / смерті фізичної особи-контрагента або у разі розірвання договору через настанням форс-мажорних обставин чи невиконання договору підрядником/постачальником протягом такого періоду, який свідчитиме про неможливість його виконання у встановлений строк.