Інформаційне повідомлення про результат конкурсного добору

Відповідно до результатів оцінювання претендентів на посаду експерта відділу оцінки проєктів фінансового Офісу державної установи «Фонд енергоефективності», конкурсний добір відбувся без визначення переможця.

Кінцевий термін подачі документів

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефективності»

Мета діяльності керівника підрозділу внутрішнього аудиту полягає в наданні незалежних та об’єктивних аудиторських та дорадчих послуг у відповідності до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту. Завдання внутрішнього аудиту – вдосконалити та захистити цінності Фонду шляхом надання орієнтованих на ризик, об’єктивних порад та запевнень, досягти цілей Фонду шляхом запровадження систематизованого, дисциплінованого підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів управління, ризик менеджменту та контролів

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту є Посадовою особою Фонду. Призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, його діяльності, повноваження та обов’язки визначаються Законом, Статутом, Положенням про підрозділ внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефективності» та іншими внутрішніми актами Фонду. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді, підзвітний їй.

Кінцевий термін подачі документів
30.07.23 23:59

Діловод відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів

Діловод відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів (далі – Діловод) відповідальний за документарний супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженою Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ та Програмою «ВідновиДІМ» (далі – Програми) згідно із встановленими строками виконання. Діловодом може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Діловод належить до професійної групи «Технічні службовці». Призначення на посаду Діловода та звільнення з неї, здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.

Кінцевий термін подачі документів
28.07.23 23:59
Попередня версiя сайту